Eduskunnan kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2016 johdosta (EK 18/2017 vp - K 16/2017 vp)

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Pauli Kariniemi, Finanssineuvos p.+35 8295530210

Asia
Eduskunnan talousvaliokunta on antanut mietinnön (TaVM 10/2017 vp) eduskunnan pankkivaltuuston kertomukseen 2016 (K 16/2017 vp) liittyen. Eduskunta on kirjelmässään (EK 18/2017 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2016 johdosta pöytäkirjaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen