FI SV EN

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi päätöksessään 19.11.2013, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi valtiovarainministeriö asettaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA). Ohjelman toimikausi oli 2014-2017.

KaPA-ohjelmassa on toteutettu julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria

• Yksinkertaistamalla ja helpottamalla kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa ja tekemällä siitä turvallisempaa
• Edistämällä julkisen hallinnon avoimuutta ja parantamalla julkisen hallinnon palvelujen laatua
• Mahdollistamalla sähköisten palvelujen kustannustehokkuutta
• Parantamalla tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
• Edistämällä yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja ja palveluja
• Tukemalla kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa ja luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille.

Ohjelmassa on luotu kansallinen palveluväylä (tiedon välityskerros), kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan.  

Ohjelman tuloksena syntyneet Suomi.fi- palvelut löytyvät Suomi.fi –verkkopalvelusta.  Suomi.fi-palveluista on laadittu ja julkaistu ylätason arkkitehtuurikuvaukset avoimesti saataville julkisen hallinnon toimijoiden yhteiseen kokonaisarkkitehtuurin mallinnus- ja julkaisupalvelu Arkkitehtuuripankkiin (www.arkkitehtuuripankki.fi)

Yhteyshenkilöt

Ohjaus ja rahoitus / valtiovarainministeriö

Ohjelmapäällikkö Kirsi Pispa, kirsi.pispa(at)vm.fi

Kirje 2.12.2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin tuomista muutoksista, lainsäädännöstä ja rahoituksesta

Median yhteydenotot  / valtiovarainministeriö

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä, maria.nikkila(at)vm.fi, p. 02955 30514

Toteutus / Väestörekisterikeskus

Digitaaliset palvelut -yksikön johtaja Janne Viskari, janne.viskari(at)vrk.fi, p. 0295 535 022

VRK:n Digitaaliset palvelut -yksikön yhteystiedot

suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Suomi.fi- palveluntarjoajille: esuomi.fi