FI SV EN

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa. Ohjelmassa luodaan kansallinen palveluväylä (tiedon välityskerros), kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan.

Ohjelman tavoitteena on:

• Yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa ja tehdä siitä turvallisempaa
• Edistää julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisen hallinnon palvelujen laatua
• Mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus
• Parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
• Edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja ja palveluja
• Tukea kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa ja luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille.

Lisätietoja

esuomi.fi

Kirje 2.12.2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin tuomista muutoksista, lainsäädännöstä ja rahoituksesta

Ota yhteyttä

Ohjaus ja rahoitus / valtiovarainministeriö

Ohjelmapäällikkö Kirsi Pispa, kirsi.pispa(at)vm.fi

Toteutus / Väestörekisterikeskus

Digitaaliset palvelut -yksikön johtaja Janne Viskari, janne.viskari(at)vrk.fi, p. 0295 535 022

VRK:n Digitaaliset palvelut -yksikön yhteystiedot

kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Median yhteydenotot

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä, maria.nikkila(at)vm.fi, p. 02955 30514

@vm_kapa