FI SV

Rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatioille rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Kunnille ja kuntayhtymille rahoitus myönnetään valtionavustuksena.

Muille julkisen hallinnon organisaatioille rahoitus myönnetään käyttö- ja kirjausoikeutena tai käyttöoikeutena momentille 28.70.03 .

Rahoitusta voi hakea seuraavissa tilanteissa:  

Suunnittelu (1) - Hakuaika on päättynyt

 • Palveluarkkitehtuurin palveluiden hyödyntämisen suunnittelulle

Toteutus - Haettavissa 31.5.2017 saakka

 • Keskeisten tietovarantojen liittäminen palveluväylään (2)
 • Laajasti käytettyjen järjestelmien rajapintojen toteuttaminen palveluväylään (2)
 • Palveluväyläintegraatioiden toteuttamiseen sekä samassa yhteydessä tapahtuvaan viestinvälityspalvelun käyttöönottoon (viestinvälityspalvelun rahoitus 14.2.2017 lukien ohjelmaryhmän päätöksellä) (2)
 • Asiakastietojen tuomiseen palvelunäkymiin (2)
 • Asiointivaltuuspalvelun liittämiseen omaan järjestelmään (2)
 • Palvelutietovarannon käyttöönotto (3)
 • Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen (4)
 • Toteutettaessa palveluarkkitehtuuria tukevia toiminnallisuuksia (pääsääntöisesti osana jotakin Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuurihanketta)

Dokumentit näiden tukien hakemiseen löytyvät tältä sivulta.

Tukea saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset.  Tukisumma on korkeintaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus perustuu yhtenäiseen arviointimalliin.

Huomioitavaa projektin kokonaiskustannuksista: kokonaiskustannusten muuttuessa myönnetyn tuen määrä joustaa vain alaspäin ja tuen suhde kokonaiskustannuksiin pysyy aina samana eli,

 • jos kokonaiskustannukset nousevat haetusta, tukea ei myönnetä lisää eikä tukisumma kasva.
 • jos kokonaiskustannukset laskevat haetusta, tukea myönnetään alkuperäisen prosentin (suhteen) mukaisesti.

Esimerkki 1
Projektille haetaan 50 000 € ja valtiovarainministeriö myöntää tukea 30 000 € (60 % kokonaiskustannuksista).

Projektin lopulliset kokonaiskustannukset ovat 40 000 € (kokonaiskustannukset laskeneet 10 000 €) ja tällöin
valtiovarainministeriö maksaa tukea 24 000 € (60 % kokonaiskustannuksista).

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönotto (3) ja Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen (4):

Esimerkki 2
Projektin kokonaiskustannukset 40 000 € ja tukea haetaan 10 000 € (maksimituki esim 10 000 - 49 999 asukkaan kunnille). Valtiovarainministeriö myöntää tukea 10 000 € ja tuki kokonaiskustannuksista 25 %.

Projektin lopulliset kokonaiskustannukset ovat 30 000 € (kokonaiskustannukset laskeneet 10 000 €) ja tällöin valtiovarainministeriö maksaa tukea 7 500 € (25 % kokonaiskustannuksista).

Hakemusten alustavat käsittelyajat 2016

 

Alustava suunnitelma liitteineen VM:öön Hakemuksen jättö Ohjelmaryhmän kokous (puolto) Rahoituspäätös noin pvm
Ti 6.9. Ma 19.9. Ti 27.9. Ti 4.10.
Ti 4.10. Ma 17.10. Ti 25.10. Ti 1.11.
Ti 1.11. Ma 14.11. Ti 22.11. Ti 29.11.
Pe 18.11. Pe 2.12. Ti 13.12. Ti 20.12.

 

Hakemusten alustavat käsittelyajat 2017

Alustava suunnitelma liitteineen VM:öön Hakemuksen jättö Ohjelmaryhmän kokous (puolto) Rahoituspäätös noin pvm
Pe 15.12.2016 Ma 9.1.2017 Ti 17.1. Ti 24.1.
Ti 24.1. Ma 6.2. Ti 14.2. Ti 28.2.
Ke 8.3. Ti 21.3. Ke 29.3. Ti 5.4.
To 6.4. To 27.4. Ti 9.5. Ti 16.5.
Ma 15.5. Ke 31.5. Ke 14.6. Ke 21.6.

 

Yleisiä linjauksia

 • rahoitusta voi hakea osaksi jo käynnissä olevaan projektiin
 • rahoitusta ei voi hakea jo tehtyyn työhön
 • oma työ on hyväksyttävää kustannusta
 • rahoitusta ei saa, jos on saanut muualta asiaan ulkoista rahoitusta
 • KaPA-ohjelma päättyy 31.12.2017 - rahoitusta hakevan projektin on oltava valmis ja raportoitu viimeistään 1.9.2017

Lue ensin ohjeet

KaPA Rahoitusmalli ja -kriteeristö

KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

Projekti, jossa suunnitellaan kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien (suomi.fi-palvelut) hyödyntämistä (1) - Hakuaika on päättynyt

Täytä seuraavat dokumentit

Liite 1 Rahoitushakemus

Liite 2 Kevennetty hankesuunnitelmamalli

Liite 2.1 Kustannusarvio

Liite 3 Itsearviointilomake

Palveluväyläintegraation toteuttaminen tai kansallista palveluarkkitehtuuria toteuttava projekti (2)

Täytä seuraavat dokumentit

Liite 1 Rahoitushakemus

Liite 2 KaPA hankesuunnitelmamalli

Liite 2.1 KaPA Kustannus- ja hyötylaskelma

Liite 2.2 Riippuvuudet

Liite 2.3 Hankkeen tavoitteet

Liite 3 Itsearviointilomake

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönottoprojekti (3)

Rahoituksella voi kattaa palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyvää työtä, esimerkiksi:

 • palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyvää valmistelevaa tai koordinoivaa työtä 
 • palvelutietojen kuvaamiseen liittyvää työtä 
 • palvelutietojen tuottamista palvelutietovarantoon manuaalisesti PTV-käyttöliittymän kautta 
 • valmistelevaa työtä liittyen palvelutietojen tuottamiseen palvelutietovarantoon koneellisesti rajapinnan kautta

Valtionavustuksen hakutiedote Palvelutietovaranto kunnille ja kuntayhtymille

Valtion virastot hakevat rahoitusta yleisen rahoitusohjeen mukaisesti, ks. KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kunnille (päivitetty 5.5.2017)

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kuntayhtymille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus virastoille

Vetuma-tunnistuksesta siirtyminen Suomi.fi-tunnistukseen (4)

Valtionavustuksen hakutiedote Tunnistus kunnille ja kuntayhtymille

Valtion virastot hakevat rahoitusta yleisen rahoitusohjeen mukaisesti, ks. KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

Tunnistuksen rahoitushakemus

KaPA-rahoitusta saaneen hankkeen tai projektin päättäminen

Loppuraportointi

Rahoitetun projektin tai hankkeen päättyessä kaikkien hankkeiden tai projektien tulee lähettää valtiovarainministeriöön sähköisesti (valtiovarainministerio@vm.fi):

 • hankkeen rahoituspäätöksen mukaiset tuotokset tai niihin liittyvä dokumentointi
 • rahoituspäätöksen mukaisesti hankesalkkutason raportti, jossa liitteenä kirjanpidon raportti avustuksen kohteena olevan työn aiheuttamista kustannuksista sekä työn kokonaiskustannusten että valtiovarainministeriön avustamien kokonaisuuksien osalta
 • hankkeen loppuraportti

Viestin otsikosta on löydyttävä seuraavat tiedot:

 • hankkeen diaarinumero,
 • tieto onko kyseessä ”PTV”, ”tunnistus” vai ”muu”
 • maininta: ”hankkeen päättäminen”

(esim. VM/1234/02.02.03.04/2017 PTV hankkeen päättäminen)

Loppuraporttipohja (päivitetty 22.5.2017)

Loppulaskutus

Valtiovarainministeriö tarkistaa hankkeiden ja projektien tulosten toteutumisen sekä toimitetut raportit ja ilmoittaa hakijalle niiden hyväksymisestä, pyytää tarvittaessa tarkennuksia tai ilmoittaa hylkäämisestä.

Vasta valtiovarainministeriön hyväksymisen jälkeen hakija voi lähettää viimeisen maksatushakemuksen (valtioavustusta saaneet) tai laskun (mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään siten että maksu ehditään kohdistamaan 2017 kirjanpitoon).  Ennen tarkistusta lähetetyt loppulaskut palautetaan mitätöintiin.

Valtiovarainministeriö ottaa vastaan ainoastaan verkkolaskuja. Katso verkkolaskutusosoite ministeriön verkosivuilta. Lisätietoja maksatukseen liittyvissä asioissa: Marja Lampola, p. 02955 30011.

Valtionavustuksen maksatushakemuspohja (päivitetty 22.5.2017)

Lisätietoja KaPA-rahoituksesta

Ohjelmapäällikkö Kirsi Pispa, kirsi.pispa(at)vm.fi, p. 02955 30585