FI SV

Rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin

HUOM! Rahoituksen hakuaika on päättynyt 31.5.2017. Jos organisaatiollenne on myönnetty KaPA-rahoitusta, tutustukaa projektin päättämistä koskeviin ohjeisiin.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt julkisen hallinnon organisaatioille rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Kunnille ja kuntayhtymille rahoitus on myönnetty valtionavustuksena.

Muille julkisen hallinnon organisaatioille rahoitus on myönnetty käyttö- ja kirjausoikeutena tai käyttöoikeutena momentille 28.70.03 .

Rahoitusta voi hakea seuraavissa tilanteissa:  

Suunnittelu (1) - Hakuaika on päättynyt

 • Palveluarkkitehtuurin palveluiden hyödyntämisen suunnittelulle

Toteutus - Hakuaika on päättynyt

 • Keskeisten tietovarantojen liittäminen palveluväylään (2)
 • Laajasti käytettyjen järjestelmien rajapintojen toteuttaminen palveluväylään (2)
 • Palveluväyläintegraatioiden toteuttamiseen sekä samassa yhteydessä tapahtuvaan viestinvälityspalvelun käyttöönottoon (viestinvälityspalvelun rahoitus 14.2.2017 lukien ohjelmaryhmän päätöksellä) (2)
 • Asiakastietojen tuomiseen palvelunäkymiin (2)
 • Asiointivaltuuspalvelun liittämiseen omaan järjestelmään (2)
 • Palvelutietovarannon käyttöönotto (3)
 • Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen (4)
 • Toteutettaessa palveluarkkitehtuuria tukevia toiminnallisuuksia (pääsääntöisesti osana jotakin Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuurihanketta)

Dokumentit näiden tukien hakemiseen löytyvät tältä sivulta.

Tukea saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset.  Tukisumma on korkeintaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus perustuu yhtenäiseen arviointimalliin.

Huomioitavaa projektin kokonaiskustannuksista: kokonaiskustannusten muuttuessa myönnetyn tuen määrä joustaa vain alaspäin ja tuen suhde kokonaiskustannuksiin pysyy aina samana eli,

 • jos kokonaiskustannukset nousevat haetusta, tukea ei myönnetä lisää eikä tukisumma kasva.
 • jos kokonaiskustannukset laskevat haetusta, tukea myönnetään alkuperäisen prosentin (suhteen) mukaisesti.

Esimerkki 1
Projektille haetaan 50 000 € ja valtiovarainministeriö myöntää tukea 30 000 € (60 % kokonaiskustannuksista).

Projektin lopulliset kokonaiskustannukset ovat 40 000 € (kokonaiskustannukset laskeneet 10 000 €) ja tällöin
valtiovarainministeriö maksaa tukea 24 000 € (60 % kokonaiskustannuksista).

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönotto (3) ja Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen (4):

Esimerkki 2
Projektin kokonaiskustannukset 40 000 € ja tukea haetaan 10 000 € (maksimituki esim 10 000 - 49 999 asukkaan kunnille). Valtiovarainministeriö myöntää tukea 10 000 € ja tuki kokonaiskustannuksista 25 %.

Projektin lopulliset kokonaiskustannukset ovat 30 000 € (kokonaiskustannukset laskeneet 10 000 €) ja tällöin valtiovarainministeriö maksaa tukea 7 500 € (25 % kokonaiskustannuksista).

Hakemusten käsittelyajat 2016

 

Alustava suunnitelma liitteineen VM:öön Hakemuksen jättö Ohjelmaryhmän kokous (puolto) Rahoituspäätös noin pvm
Ti 6.9. Ma 19.9. Ti 27.9. Ti 4.10.
Ti 4.10. Ma 17.10. Ti 25.10. Ti 1.11.
Ti 1.11. Ma 14.11. Ti 22.11. Ti 29.11.
Pe 18.11. Pe 2.12. Ti 13.12. Ti 20.12.

 

Hakemusten käsittelyajat 2017

Alustava suunnitelma liitteineen VM:öön Hakemuksen jättö Ohjelmaryhmän kokous (puolto) Rahoituspäätös noin pvm
Pe 15.12.2016 Ma 9.1.2017 Ti 17.1. Ti 24.1.
Ti 24.1. Ma 6.2. Ti 14.2. Ti 28.2.
Ke 8.3. Ti 21.3. Ke 29.3. Ti 5.4.
To 6.4. To 27.4. Ti 9.5. Ti 16.5.
Ma 15.5. Ke 31.5. Ke 14.6. Ke 21.6.

 

Yleisiä linjauksia

 • rahoitusta voi hakea osaksi jo käynnissä olevaan projektiin
 • rahoitusta ei voi hakea jo tehtyyn työhön
 • oma työ on hyväksyttävää kustannusta
 • rahoitusta ei saa, jos on saanut muualta asiaan ulkoista rahoitusta
 • KaPA-ohjelma päättyy 31.12.2017 - rahoitusta hakevan projektin on oltava valmis ja raportoitu viimeistään 1.9.2017

Lue ensin ohjeet

KaPA Rahoitusmalli ja -kriteeristö

KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

Projekti, jossa suunnitellaan kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien (suomi.fi-palvelut) hyödyntämistä (1) - Hakuaika on päättynyt

Täytä seuraavat dokumentit

Liite 1 Rahoitushakemus

Liite 2 Kevennetty hankesuunnitelmamalli

Liite 2.1 Kustannusarvio

Liite 3 Itsearviointilomake

Palveluväyläintegraation toteuttaminen tai kansallista palveluarkkitehtuuria toteuttava projekti (2) - Hakuaika on päättynyt

Täytä seuraavat dokumentit

Liite 1 Rahoitushakemus

Liite 2 KaPA hankesuunnitelmamalli

Liite 2.1 KaPA Kustannus- ja hyötylaskelma

Liite 2.2 Riippuvuudet

Liite 2.3 Hankkeen tavoitteet

Liite 3 Itsearviointilomake

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönottoprojekti (3) - Hakuaika on päättynyt

Rahoituksella voi kattaa palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyvää työtä, esimerkiksi:

 • palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyvää valmistelevaa tai koordinoivaa työtä 
 • palvelutietojen kuvaamiseen liittyvää työtä 
 • palvelutietojen tuottamista palvelutietovarantoon manuaalisesti PTV-käyttöliittymän kautta 
 • valmistelevaa työtä liittyen palvelutietojen tuottamiseen palvelutietovarantoon koneellisesti rajapinnan kautta

Valtionavustuksen hakutiedote Palvelutietovaranto kunnille ja kuntayhtymille

Valtion virastot hakevat rahoitusta yleisen rahoitusohjeen mukaisesti, ks. KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kunnille (päivitetty 5.5.2017)

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kuntayhtymille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus virastoille

Vetuma-tunnistuksesta siirtyminen Suomi.fi-tunnistukseen (4) - Hakuaika on päättynyt

Valtionavustuksen hakutiedote Tunnistus kunnille ja kuntayhtymille

Valtion virastot hakevat rahoitusta yleisen rahoitusohjeen mukaisesti, ks. KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

Tunnistuksen rahoitushakemus

KaPA-avustusta saaneen hankkeen tai projektin päättäminen

Loppuraportointi

Avustusta saaneen projektin tai hankkeen päättyessä kaikkien hankkeiden tai projektien tulee lähettää yhdellä viestillä valtiovarainministeriöön sähköisesti (valtiovarainministerio@vm.fi):

Valtionavustusta saaneet

 • allekirjoitettu maksatushakemus
 • hankkeen tai projektin avustuspäätöksen mukaiset tuotokset sekä niihin liittyvä dokumentointi
 • kirjanpidon raportti avustuksen kohteena olevan työn aiheuttamista kustannuksista sekä työn kokonaiskustannusten että valtiovarainministeriön avustamien kokonaisuuksien osalta
 • hankkeen tai projektin loppuraportti

Valtion virastot ja laitokset

 • Hankkeen tai projektin avustuspäätöksen mukaiset tuotokset sekä niihin liittyvä dokumentointi
 • Kirjanpidon raportti avustuksen kohteena olevan työn aiheuttamista kustannuksista sekä työn kokonaiskustannusten että valtiovarainministeriön avustamien kokonaisuuksien osalta
 • Hankesalkkutason raportti,
 • Hankkeen tai projektin loppuraportti

Viestin otsikosta on löydyttävä seuraavat tiedot:

 • hankkeen diaarinumero,
 • tieto onko kyseessä ”PTV”, ”tunnistus” vai ”muu”
 • maininta: ”hankkeen päättäminen”

(esim. VM/1234/02.02.03.04/2017 PTV hankkeen päättäminen)

Loppuraporttipohja (päivitetty 22.5.2017)

Avustuksen laskutus

Valtiovarainministeriö tarkistaa hankkeiden ja projektien tulosten toteutumisen sekä toimitetut raportit ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Valtiovarainministeriö tekee maksatuspäätöksen tai päätöksen maksatushakemuksen hylkäämisestä. Maksatus tapahtuu suoraan päätöksen perusteella avustuksen saajille. Jatkossa valtionavustuksen saajat eivät enää toimita maksatuspäätöksen perusteella laskuja valtiovarainministeriöön. Menettelytapaa noudatetaan kaikkien valtionavustusta saaneiden osalta ja valtiovarainministeriö pyytää 1.7.2017 jälkeen toimitettuihin laskuihin hyvityslaskut.

Valtion virastot ja laitokset voivat lähettää laskun sen jälkeen kuin valtiovarainministeriö on tarkistanut ja hyväksynyt projektin tai hankkeen tuotokset ja loppuraportin. Ennen tarkistusta lähetettyihin laskuihin pyydetään hyvityslaskut.

Valtiovarainministeriö ottaa vastaan ainoastaan verkkolaskuja. Katso verkkolaskutusosoite ministeriön verkosivuilta. Lisätietoja maksatukseen liittyvissä asioissa: Marja Lampola, marja.lampola(at)vm.fi, p. 02955 30011.

Valtionavustuksen maksatushakemuspohja (päivitetty 15.6.2017)

Lisätietoja KaPA-rahoituksesta

Ohjelmapäällikkö Kirsi Pispa, kirsi.pispa(at)vm.fi, p. 02955 30585