FI SV

Rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatioille rahoitusta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Kunnille ja kuntayhtymille rahoitus myönnetään valtionavustuksena.

Muille julkisen hallinnon organisaatioille rahoitus myönnetään käyttö- ja kirjausoikeutena tai käyttöoikeutena momentille 28.70.03 .

Rahoitusta voi hakea seuraavissa tilanteissa:  

Suunnittelu (1)

 • Palveluarkkitehtuurin palveluiden hyödyntämisen suunnittelulle

Toteutus

 • Keskeisten tietovarantojen liittäminen palveluväylään (2)
 • Laajasti käytettyjen järjestelmien rajapintojen toteuttaminen palveluväylään (2)
 • Palveluväyläintegraatioiden toteuttamiseen (2)
 • Asiakastietojen tuomiseen palvelunäkymiin (2)
 • Asiointivaltuuspalvelun liittämiseen omaan järjestelmään (2)
 • Palvelutietovarannon käyttöönotto (3)
 • Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen (4)
 • Toteutettaessa palveluarkkitehtuuria tukevia toiminnallisuuksia (pääsääntöisesti osana jotakin Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuurihanketta)

Dokumentit näiden tukien hakemiseen löytyvät tältä sivulta.

Tukea saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset.  Tukisumma on korkeintaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus perustuu yhtenäiseen arviointimalliin.

Hakemusten alustavat käsittelyajat 2016

 
Alustava suunnitelma liitteineen VM:öön Hakemuksen jättö Ohjelmaryhmän kokous (puolto) Rahoituspäätös noin pvm
Ti 6.9. Ma 19.9. Ti 27.9. Ti 4.10.
Ti 4.10. Ma 17.10. Ti 25.10. Ti 1.11.
Ti 1.11. Ma 14.11. Ti 22.11. Ti 29.11.
Pe 18.11. Pe 2.12. Ti 13.12. Ti 20.12.

 

Kevään 2017 käsittelyajat ilmoitetaan myöhemmin.

Yleisiä linjauksia

 • rahoitusta voi hakea osaksi jo käynnissä olevaan projektiin
 • rahoitusta ei voi hakea jo tehtyyn työhön
 • oma työ on hyväksyttävää kustannusta
 • rahoitusta ei saa, jos on saanut muualta asiaan ulkoista rahoitusta
 • KaPA-ohjelma päättyy 31.12.2017 ja rahoitusta haettava projekti on oltava valmis ja raportoitu viimeistään 1.9.2017

Lue ensin ohjeet

KaPA Rahoitusmalli ja -kriteeristö

KaPA Rahoitusohje (päivitetty 15.8.2016)

Projekti, jossa suunnitellaan kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien (suomi.fi-palvelut) hyödyntämistä (1)

Täytä seuraavat dokumentit

Liite 1 Rahoitushakemus

Liite 2 Kevennetty hankesuunnitelmamalli

Liite 2.1 Kustannusarvio

Liite 3 Itsearviointilomake

Palveluväyläintegraation toteuttaminen tai kansallista palveluarkkitehtuuria toteuttava projekti (2)

Täytä seuraavat dokumentit

Liite 1 Rahoitushakemus

Liite 2 KaPA hankesuunnitelmamalli

Liite 2.1 KaPA Kustannus- ja hyötylaskelma

Liite 2.2 Riippuvuudet

Liite 2.3 Hankkeen tavoitteet

Liite 3 Itsearviointilomake

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönottoprojekti (3)

Valtionavustuksen hakutiedote Palvelutietovaranto kunnille ja kuntayhtymille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kunnille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kuntayhtymille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus virastoille

Vetuma-tunnistuksesta siirtyminen Suomi.fi-tunnistukseen (4)

Valtionavustuksen hakutiedote Tunnistus kunnille ja kuntayhtymille

Tunnistuksen rahoitushakemus

Valtioavustuksen maksatukseen liittyvät dokumentit

Katso valtiovarainministeriön verkkolaskutusohje ministeriön verkkosivuilta

Maksatushakemus

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, maria.nikkila@vm.fi, p. 02955 30514