FI SV

Palvelut kansalaisille ja yrityksille

Palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden eli kansalaisten ja yritysten kanssa. Tavoitetilassa asiakkaat osallistuvat myös palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Suomi.fi ja Yritys-Suomi.fi

Suomi.fi on julkisen hallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaaliin on koottu kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tai yritysten tuottamia. Yritys-Suomi.fi kokoaa yhteen yrittäjän tarvitseman tiedon ja palvelut – innostaen yrityksiä ja koko Suomea menestykseen. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Yritys-Suomi.fi-palvelusta.

Asiointitili

Viranomaisen ja asiakkaan välisen sähköisen vuorovaikutuksen yhdenmukainen, helppokäyttöinen ja turvallinen keskitetty ratkaisu on asiointitili, joka on liitettävissä jo olemassa oleviin viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin. Asiointitilin kautta kansalainen voi saada itseään koskevat päätösasiakirjat ja tiedoksiannot sähköisessä muodossa, toimittaa sähköisiä asiakirjoja viranomaisille ja ylläpitää omia sähköisiä tavoitettavuustietojaan.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

SADe-ohjelma tuottaa kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia, jotka vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua. SADe-ohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Ohjelman toimikausi päättyi vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoa

Asiointitili

SADe-ohjelma

Suomi.fi

Sähköisen asioinnin kehittämisen periaatteet

Sähköinen tunnistusmalli

wiki.julkict.fi 

Yritys-Suomi.fi

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö
Kristiina Luukkonen
puh. 02955 30530
etunimi.sukunimi@vm.fi