Palvelutoiminta

Kuntaliitoksen arviointi voi alkaa jo ennen varsinaisen yhdistymisen toteutusta. Kokonaisuuden näkökulmasta on syytä arvioida, ovatko esimerkiksi palvelujen tuottamisen kokonaisuus, organisointi ja laatu sekä palveluverkko yhdistyneen kunnan näkökulmasta järkevästi ja tehokkaasti järjestetty.

Kuntaliitoksen arviointi voi alkaa jo ennen varsinaisen yhdistymisen toteutusta. Kokonaisuuden näkökulmasta on syytä arvioida, ovatko esimerkiksi palvelujen tuottamisen kokonaisuus, organisointi ja laatu sekä palveluverkko yhdistyneen kunnan näkökulmasta järkevästi ja tehokkaasti järjestetty.

Yhdistymissopimuksen puitteissa on hyvä tarkentaa palveluverkkoja, palveluiden saatavuutta esimerkiksi kiertävin palveluin, kuten kirjastoauto tai terveysbussi, sekä arvioida sähköisten palveluiden mahdollisuudet uuden kunnan alueella. Keskeistä on turvata kuntalaisten monipuoliset mahdollisuudet saada tarvitsemaansa palvelua.

Palveluiden järjestämistä on syytä arvioida ja kehittää jatkuvasti. Henkilöstön itsearviointi, asiakkaiden ja asukkaiden täyttämät palvelukyselyt sekä tilastovertailut muihin kuntiin antavat kokonaisnäkemystä kunnan palveluista. Kuntalaisten osallistuminen palveluiden arviointiin ja kehittämiseen on yhä yleisempää kuten myös kuntalaisten valinnanvapauden lisääntyminen. Olennaista on arvioida tulevaa kehityksen suuntaa ja tarpeellisia toimenpiteitä. Miten nämä vaikuttavat kuntamme asukkaiden palvelutarpeeseen tulevaisuudessa?

Toimintaympäristön muutokset voivat johtua maailmanlaajuisesta taloustilanteen kehityksestä, työpaikkamuutoksista, väestön ikärakenteen kehityksestä ja muuttoliikkeestä. Toimialojen yhteistyössä on keskeistä pohtia myös mihin ja millaista palvelua tarvitaan kunnan eri alueilla. Tämä palvelee kuntalaista ja takaa laadun sekä auttaa tehokkaassa toteutuksessa.