FI SV EN

Pankkijärjestelmän kehittäminen

Mittari. Kuva: Martin Botvidsson / Gorilla.

Valtiovarainministeriö vastaa Suomessa pankkisektorin sääntelystä. Sääntelyn tavoitteena on edistää rahoitusjärjestelmän vakaata toimintaa ja rahoituksen tehokasta kohdentumista taloudessa.

Pankkisektorin sääntely on EU:ssa laajasti yhdenmukaistettu, ja useimmat Suomen kansalliset säädökset perustuvat EU-sääntelyyn. Viime vuosina EU:n puitteissa on rakennettu pankkiunionia, joka muodostuu yhteisestä sääntökirjasta, yhteisestä valvonnasta sekä yhteisestä kriisinratkaisusta. Parhaillaan neuvotellaan myös komission ehdotuksesta yhteisen talletussuojajärjestelmän luomiseksi pankkiunioniin osallistuville jäsenvaltioille.

Valtiovarainministeriö seuraa säännöllisesti kansallisten ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tilannetta, niiden kehitykseen liittyviä riskejä ja rakenteellisia trendejä. Kotimaisen viranomaisyhteistyön lisäksi vakausyhteistyötä tehdään pohjoismaiden sekä EU-maiden viranomaisten välisissä verkostoissa.

Ajankohtaista:

VM:n tiedote 27.9.2016: Rahoitusjärjestelmän vakauden valvontaan valmistellaan uutta välinettä

VM:n tiedote 5.2.2016: Työryhmä ehdottaa uutta välinettä edistämään rahoitusjärjestelmän vakautta

PDF-julkaisu: Selvitys järjestelmäriskipuskurivaatimuksen käyttöönoton tarpeellisuudesta Suomessa - Asiantuntijatyöryhmän selvitys

VM:n tiedote 22.6.2016

Uutinen (22.8.2016) Rahoitusvakausviraston hallintomaksuista seitsemän lausuntoa

Uutinen (27.6.2016) Rahoitusvakausviraston hallintomaksuihin ehdotetaan muutoksia

 

 

Lisätietoa:

Finanssivalvonta

Yhteinen valvontamekanismi

Rahoitusvakausvirasto

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Baselin komitea

Rahoitusmarkkinoiden varautuminen ja huoltovarmuus

 

Sivun yhteyshenkilö: Pauli Kariniemi