Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM169:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.12.2017 –

Asettamispäivä

verotus

Lainvalmistelu

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija
puh. 02955 30398