FI SV EN

Rahoitustukiohjelmat ja euroalueen vakaus

Köysi poijun ympärillä. Kuva: Stefan Berg / Gorilla.

Euroalueen vakaudenhallinta on edellyttänyt poikkeuksellisia toimia ja rakenteellisia muutoksia euroalueen maissa ja Euroopan unionissa. Huomiota on kiinnitetty aiempaa enemmän pankkijärjestelmän ja EU:n valmiuksiin reagoida rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja ehkäistä niiden eskaloituminen talouskriiseiksi.

Euroalueen maista Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja Kypros ovat joutuneet hakemaan rahoitustukiohjelmaa taloutensa vakauttamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Rahoitustuki on annettu lainana. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää maan taloutta ja varmistaa palaaminen normaalin markkinaehtoisen rahoituksen piiriin.

Toukokuussa 2010 päätettiin perustaa euroalueen väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline ERVV sekä koko Euroopan unionin tarpeisiin Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM. Syksyllä 2012 toimintansa aloitti Euroopan vakausmekanismi EVM, joka on siitä lähtien ollut ensisijainen kriisinhallintamekanismi.

Rahoitusmekanismit hakevat rahoitusta markkinoilta ja lainaavat varat edelleen ohjelmamaille. Siksi Suomen ja muiden euromaiden ei tarvitse maksaa tukea omista budjeteistaan.

Irlannin ja Espanjan rahoitustukiohjelmat päättyivät joulukuussa 2013 ja Portugalin toukokuussa 2014. Kyproksen ohjelma päättyi maaliskuussa 2016. Kreikan kolmas ohjelma jatkuu kesään 2018.

 

Yhteystiedot

__________________________________________________________

AJANKOHTAISTA

Suomen vastuut

Kreikan ohjelma: ensimmäinen väliarvio ja velkahelpotukset

Kreikan valtionvelan jakautuminen (ns. valtion budjettivelka) 

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Pekka Morén
Puh. 02955 30290
pekka.moren@vm.fi

Lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen
Puh. 02955 30224
seppo.tanninen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Minna Aaltonen
Puh. 02955 30325
minna.aaltonen@vm.fi

Finanssisihteeri
Jouni Lehto
Puh. 02955 30463
jouni.lehto@vm.fi

Sihteeri
Anne Kaunola
Puh. 02955 30363
anne.kaunola@vm.fi