Roolit ja valtuudet

Roolit ja valtuudet (RoVa) -hankkeessa toteutetaan sähköiset tukipalvelut, joiden avulla mahdollistetaan luotettava asiointi toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta. Samalla toteutetaan näiden roolien ja valtuuksien ylläpitotoiminnallisuudet.

Palvelu yhdistää eri viranomaisten ylläpitämien valtuutusoikeutta luovien viranomaisrekisterien ja uuden toteutettavan valtakirjarekisterin tiedot sähköisten asiointi- ja käsittelyjärjestelmien käyttöön.

Vuoden 2015 aikana toteutetaan perusrekisteripohjaisten valtuuksien (lapsen huoltaja, yritysten nimenkirjoittaja) tarkastuspalvelu. Seuraavissa vaiheissa RoVa-palvelu täydentyy valtakirja-toiminnallisuuksilla ja nykyisen Katso-palvelun roolit ja valtuutukset uudistavilla osuuksilla.

RoVa-palvelut ovat käytettävissä Kansallisen palveluväylän ja palvelunäkymien avulla.

Ota yhteyttä

Hankkeen ohjaus / työ- ja elinkeinoministeriö

Kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, petteri.ohvo@tem.fi, p. 02950 64102

Hankkeen toteutus / Väestörekisterikeskus

Hankepäällikkö Matti Hiltunen, matti.hiltunen@vrk.fi, p.02955 35013