FI SV EN

Sähköinen tunnistusmalli

Sähköisten palvelujen käytön lisääntyminen edellyttää  helppoa, turvallista ja edullista tapaa tunnistaa käyttäjät eri palveluihin. Osana kansallista palveluarkkitehtuuria luodaan uusi kansallinen vahva sähköinen tunnistusmalli. Mallin tavoitteena on sähköisesti todennettava henkilöllisyys, jonka tiedot pohjautuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Sähköisesti todennettavan henkilöllisyyden käyttämiseen tarvittavia tunnistuspalveluita ja välineitä voidaan tuottaa markkinaehtoisesti.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä valmistelee sähköisen tunnistusmallin ja siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset. Valmistelu tehdään yhteistyössä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin kanssa ja tunnistamisen toimintamalli kuvataan molemmilla sektoreilla.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan tunnistuksen ohjauspalvelu, joka välittää julkishallinnon sähköisille palveluille vahvasti tunnistetut käyttäjät yhden rajapinnan kautta. Rooli- ja valtuuspalvelu mahdollistaa vahvasti tunnistettuun käyttäjään liittyvän rooli- tai valtuustiedon hakemisen.

Ota yhteyttä

Hankkeen ohjaus / valtiovarainministeriö

Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen@vm.fi, p. 02955 30930

Hankkeen toteutus / Väestörekisterikeskus

Hankepäällikkö Riitta Partala, riitta.partala@vrk.fi