Ensisijaisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM135:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.12.2016 – 30.6.2017

Asettamispäivä 21.12.2016

tietotekniikka tietoyhteiskunta tietoliikenne sähköinen asiointi

Yhteyshenkilö
Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöiseksi ja ensisijaisesti digitaliseksi. Tavoitteena on, että sähköisen postilaatikon käyttövelvoite tulee voimaan 2018.

Tiivistelmä

Määrittää tiekartalle otettavien palveluiden valintakriteerit jonka pohjalta ehdotus valittavista 100 ensimmäisestä palvelusta. Laatia tiekartan ensimmäinen v.2017-20 kattava keväällä 2017 hyväksyttävä versio, arvioida miten sähköisen asioinnin ja postilaatikon käytöstä voi saada vapautuksen, tehdä lainmuutostarpeiden arviointi, suunnitella tiekartan hallintamalli ja vastuutaho projektin päätyttyä, tehdä esityksiä tarvittavista jatkotoimista.

Lähtökohdat

Sähköisen postilaatikoon siirtyminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta.