Alkoholskatten

Alkoholbeskattningen omfattar öl, vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning, såsom cider- och long drink -drycker, mellanprodukter samt drycker innehållande etylalkohol. Med mellanprodukter avses drycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, och som inte är öl, vin eller andra drycker som framställts genom jäsning, t.ex. vin med tillsatser. Beskattningen av alkoholdrycker är baserad på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

Alkoholskattens nivå anges antingen per liter färdig dryck eller i cent per liter etylalkohol. Skattesatserna som gäller fr.o.m. 1.1.2014 är följande:

  • öl 32,05 cent/centiliter etylalkohol
  • sprit 45,55 cent/centiliter etylalkohol
  • För vin, annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck och mellanprodukter anges skattesatsen per liter färdig dryck. Till exempel för vin med 15–18 volymprocent alkohol är skatten 339 cent per liter färdig alkoholdryck.

Beskattningen har fiskala mål och folkhälsomål

Skattesatserna sänktes med i snitt 33 procent 2004. Syftet var att styra alkoholkonsumtionen till produkter som beskattas i Finland och bort från införd alkohol. Därefter har skatten höjts fem gånger av fiskala skäl och i syfte att förebygga negativa konsekvenser för folkhälsan som alkohol orsakar.

DIAGRAM 1: Alkoholskattens nivå per dryckesgrupp mätt i ren alkohol.

 

År 2016 inbringade alkoholskatten 1 354 miljoner euro.

Sedan 1995 har finländska småbryggerier haft rätt till en skattereduktion. För brygger som producerar under 10 miljoner liter öl per år är skatten reducerad med 10–50 procent. Syftet är att stödja och stimulera lokal ölproduktion och kompensera småbryggerier för kostnadsskillnaderna mellan stora och små bryggerier. I Finland finns det cirka 30 småbryggerier som är berättigade till den lägre skatten.

Delvis harmoniserad alkoholskatt inom EU

Punktskatten på alkohol och alkoholdrycker är en av de harmoniserade skatterna i EU. Bestämmelser om alkoholbeskattningens struktur, beskattade produkter och definitioner av dem finns i rådets direktiv 92/83/EEG. Bestämmelser om minimiskatter på alkoholdrycker finns i rådets direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker. Medlemsstaterna kan dock tillämpa högre skattesatser än miniminivån.

Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994)

Mera information om alkoholskatten (Skatteförvaltningen)

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.