FI SV

Personalförvaltningsdokument

På webbsidorna för Personalförvaltningsdokument finns alla gällande tjänste- och arbetskollektivavtal, brev med anvisningar, föreskrifter och rekommendationer, statsrådets principbeslut och andra brev som gäller statens personalförvaltning.

Länkarna till sidor

Avtal

Anvisningar, föreskrifter och rekommendationer

Övriga personalförvaltningens dokument
 

Mera information

Statskontorets tjänste- och arbetskollektivavtal på lokal nivå

Skatteförvaltningens anvisningar