FI SV

Semestrar

Semesteravtal för statlig personal finns i statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semester. På tjänstemännens och arbetstagarnas semestrar tillämpas även semesterlagen.

Semesterns längd bestäms enligt intjäningsprincipen. Som full kvalifikationsmånad anses en sådan kalendermånad under kvalifikationsåret då en tjänsteman varit i tjänst minst 18 dagar och en arbetstagare i arbete minst 14 dagar. I vissa fall räcker det att tjänstemannen eller arbetstagaren i enlighet med anställningsförhållandet arbetat minst 35 timmar.

I kortare anställningar än ett år intjänas semester 2 dagar per månad, dvs. högst 22 dagar under kvalifikationsåret. Personer som varit anställda minst ett år men under 15 år tjänar in högst 30 dagar och personer som varit anställda minst 15 år högst 38 dagar under kvalifikationsåret.

 

En uppdaterad version av denna text översätts som bäst.

 

 

 

 

Ytterligare information

Tilllämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar i fråga om semester för statens tjänstemän och arbetstagare, 9.1.2017
Semesterlag, 18.3.2005/162 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Joanna Autiovuori
tfn 02955 30268
förnamn.efternamn@vm.fi

Neuvotteleva virkamies     
Lauri Liusvaara
puh. 02955 30126
etunimi.sukunimi@vm.fi