FI SV EN

Anvisningar, föreskrifter och rekommendationer

På den här sidan finns alla gällande anvisningar, föreskrifter och rekommendationer av statens personaladministration.

2018

Karensavtal 24.1.2018

2017

 

Anställningsvillkor på grund av arbete utomlands, 19.12.2017
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare
Rekommendation om främjande av jämställdheten mellan könen vid statens ämbetsverk, 19.12.2017 
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare
Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter, 18.12.2017
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare
Om praxis som gäller användningen av statens tjänstebilar, 15.12.2017
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare
Statens resereglemente, reseförvaltning och instruktioner i fråga om resandet, 7.12.2017
Giltighetstid 1.1. - 31.12.2018
Rekommendation om omställiningsskydd, 11.9.2017
Giltighetstid 11.9.2017 - tills vidare
Anvisning karensavtal, 10.8.2017
Giltighetstid 10.8.2017 - tills vidare
Tjänstemännens bisysslor, 29.3.2017
Giltighetstid 3.4.2017 - tills vidare
Tjänstemäns naturaförmåner, 1.3.2017
Giltighetstid 6.3.2017 - tills vidare
Rekommendation om sammanträdesarvoden, 31.1.2017
Giltighetstid 1.2.2017 - tills vidare
Tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar i fråga om semester för statens tjänstemän och arbetstagare, 9.1.2017
Giltighetstid 1.2.2017 - 31.1.2018

2016

Rekommendation om direktionsarvoden vid statliga ämbetsverk, 20.12.2016
Giltighetstid 20.12.2016 - 31.1.2018
Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2017-2018, 12.12.2016
Giltigshetstid 1.2.2017 - 31.1.2018
Tillämpning av arbetstidsavtalet och arbetstidslagen, 12.12.2016
Giltighetstid 1.2.2017 - 31.1.2022
Anvisning om de principer som ska iakttas när tjänster tillsätts, 29.11.2016
Giltighetstid 1.12.2016 - tills vidare
Bestämmelser om hur förlängningen av arbetstiden ska verkställas, 4.10.2016
Giltighetstid 4.10.2016 - 31.1.2018
Företagshälsovård för statspersonalen, 30.9.2016
Giltighetstid 1.10.2016 - tills vidare

Uppgifter om statens högsta tjänstemannalednings bindningar och bisysslor, 19.2.2016

Giltighetstid 19.2.2016 - tillsvidare

2015

Utveckling av yrkeskompetensen och ekonomiskt understöd, 21.12.2015
Giltighetstid 1.1.2016 - tills vidare
Ledning av omställningar samt omställningsskydd inom statsförvaltningen, 15.2.2012 
Giltighetstiden förlängas från och med 1.1.2016 tillsvidare med brevet 18.12.2015,
VM/2838/00.00.00/2015
Leverans av information till Tahti, personaldatasystemet för statliga arbetsgivare, 27.11.2015
Giltighetstid 1.1.2016 - 31.12.2020
Principer för distansarbete och anställningsvillkor, 10.11.2015
Giltightestid 10.11.2015 - 9.11.2020
Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen - Motverka missbruksproblem! 6/2015
Föreskrift om förhandlingsmyndighetens / ämbetsverkets statistiksamarbete, 1.2.2015
Giltighetstid 1.1.2015 - 31.12.2019

2014

Analys av preciserande tjänste- och arbetskollektivavtals konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv, 8.4.2014 
Giltighetstid 1.4.2014 - 31.1.2017

2013

Överföring av personalresurser från ett förvaltningsområde till ett annat, 20.2.2013 
Giltighetstid 20.2.2013 - tills vidare

2012

Anvisning om tjänstemäns övergång från tjänstgöring hos staten, 4.6.2012 
Giltighetstid 4.6.2012 - tills vidare

2011

Goda praxis vid granskningen av visstidsanställningar, 14.12.2011 
Giltighetstid 14.12.2011 - tills vidare

2010

Om gästfrihet, förmåner och gåvor, 23.08.2010 
Giltighetstid 28.5.2010 - tills vidare

Mall för statens arbetsavtalsblanketter, 27.4.2010
Giltighetstid 27.4.2010 - tills vidare

- 2007

Sändande av statens tjänstekollektiv- och kollektivavtal till social- och hälsovårdsministeriet, 21.12.2004 
Giltighetstid 21.12.2004 - tills vidare
Anvisningar för resor som finansieras av utomstående instanser, 23.5.2001 
Giltighetstid 1.6.2001 - tills vidare
Nimittämiskirjat, 15.11.1994 (bara på finska)   
Tills vidare
Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävät virkavapaudet ja vastaavat vapaudet, 18.5.1989 (bara på finska)
Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 17.2.1983 (bara på finska)
Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 18.6.1969 (bara på finska)
Toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen perintä työnantajan toimesta, 18.2.1969 (bara på finska)