FI SV

AUTA-projektet - hjälp kunderna i användningen av digitala tjänster

Hjälp dem som inte själva kan använda digitala tjänster

  • Den offentliga servicen digitaliseras
  • Alla klarar inte av att använda tjänsterna själva
  • Vi söker försök där man hjälper kunderna i användningen av tjänster.

Finansministeriet har tillsatt AUTA-projektet som ska utveckla en ny handlingsmodell för kundervicen med hjälp av försök. Handlingsmodellen ska hjälpa kunderna i användningen av digitala tjänster. Med digitala tjänster avses tjänster som är oberoende av tid och plats, och som utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi.

Den nya handlingsmodellen erbjuder flexibla stödformer i olika delar av landet åt sådana kunder som inte själva kan använda digitala tjänster. Syftet med serviceinnovationerna som söks i detta projekt är att ge upphov till nya slags individuella stödformer.  Projektet utnyttjar i mån av möjlighet existerande lösningar. Man söker också svar på hur nuvarande stödtjänster kunde vidareutvecklas eller återanvändas på ett nytt sätt så att de kunde svara mot olika kundgruppers behov på ett ännu bättre sätt än förr.

Delta i försöket

Handlingsmodellen utvecklas med hjälp av försök. Försöken med stöd för ärendehantering kan vara varierande, de kan riktas till olika kundgrupper och förverkligas på olika områden. Försök kan föreslås av kommuner, statliga myndigheter, organisationer, föreningar, företag och privata medborgare eller sammanslutningar av dessa.

Mera information om ansökningsbrevet och möjlighet att delta i försöket finns på den finskspråkiga webbplatsen under "osallistu kokeiluun".

Ansökningsbrevet på svenska

AUTA-projektets presentationsmaterial

Mera information från projektsekretariatet:

Hannu Korkeala, AUTA-projektets projektchef, tfn 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi
Lotta Engdahl, projektsakkunnig, tfn 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi