FI SV EN

AUTA-projektet - hjälp kunderna i användningen av digitala tjänster

Hjälp dem som inte själva kan använda digitala tjänster

  • Den offentliga servicen digitaliseras
  • Alla klarar inte av att använda tjänsterna själva
  • Vi söker försök där man hjälper kunderna i användningen av tjänster.

Finansministeriet har tillsatt AUTA-projektet som ska utveckla en ny handlingsmodell för kundervicen med hjälp av försök. Handlingsmodellen ska hjälpa kunderna i användningen av digitala tjänster. Med digitala tjänster avses tjänster som är oberoende av tid och plats, och som utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi.

Den nya handlingsmodellen erbjuder flexibla stödformer i olika delar av landet åt sådana kunder som inte själva kan använda digitala tjänster. Syftet med serviceinnovationerna som söks i detta projekt är att ge upphov till nya slags individuella stödformer.  Projektet utnyttjar i mån av möjlighet existerande lösningar. Man söker också svar på hur nuvarande stödtjänster kunde vidareutvecklas eller återanvändas på ett nytt sätt så att de kunde svara mot olika kundgruppers behov på ett ännu bättre sätt än förr.

15 försök på gång

Handlingsmodellen utvecklas med hjälp av försök. Försöken med stöd för ärendehantering är varierande, de riktas till olika kundgrupper och förverkligas på olika områden. Med i försöken är kommuner, bibliotek, organisationer och företag. Läs mer om försöken på finska.
 

Mera information:

AUTA-projektets presentationsmaterial

Katja Väänänen, AUTA-projektets projektchef, specialsakkunnig, tfn 02955 30245, katja.vaananen(at)vm.fi

Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi

Hannu Korkeala, ledande sakkunnig, tfn 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Lotta Engdahl, projektsakkunnig, tfn 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi