FI SV EN

AUTA-projektet - hjälp kunderna i användningen av digitala tjänster

Den offentliga servicen digitaliseras och alla klarar inte av att själva använda tjänsterna digitaliskt. Vi måste hjälpa dem som behöver stöd. .

Finansministeriet tillsatte 1.7.2016 AUTA-projektet som ska utveckla en ny handlingsmodell för kundervicen med hjälp av försök. Handlingsmodellen ska hjälpa kunderna i användningen av digitala tjänster. Med digitala tjänster avses tjänster som är oberoende av tid och plats, och som utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi.

Den nya handlingsmodellen erbjuder flexibla stödformer i olika delar av landet åt sådana kunder som inte själva kan använda digitala tjänster. Syftet med serviceinnovationerna som söks i detta projekt är att ge upphov till nya slags individuella stödformer.  Projektet utnyttjar i mån av möjlighet existerande lösningar. Man söker också svar på hur nuvarande stödtjänster kunde vidareutvecklas eller återanvändas på ett nytt sätt så att de kunde svara mot olika kundgruppers behov på ett ännu bättre sätt än förr.

AUTA-projektets verksamhetsperiod var 1.7.2016-29.12.2017. I sluted av januari 2018 skickas slutrapporten på remiss. 

Utveckling med hjälp av försök

Handlingsmodellen utvecklades med hjälp av försök. Försöken med stöd för ärendehantering är varierande, de riktas till olika kundgrupper och förverkligas på olika områden. Med i försöken är kommuner, bibliotek, organisationer och företag. Läs mer om försöken på finska.

AUTA-projektets slutrapport på remiss

AUTA-projektets slutrapport och förslag till digitalt stöd  är på remiss i webbtjänsten Utlåtande.fi ända till den 5 Mars. Förslaget till verksamhetsmodellen för digitalt stöd har som mål att säkerställa att alla som behöver digitalt stöd för att kunna uträtta ärenden via digitala tjänster ska få stöd. I modellen har Befolkningsregistercentralen en riksomfattande roll inom koordineringen av digitalt stöd och landskapen en regional roll. Modellen bygger i hög grad på samarbete och en stor mängd av aktörer. Idén är att den föreslagna verksamhetsmodellen är flexibel och omformas enligt de aktuella behoven och formerna av digitalt stöd och beaktar den digitala utvecklingen i samhället.

Digitala stödplatserna nu på en karta

SeniorSurf-verksamheten på Centralförbundet för de gamlas väl har publicerat en webbapplikation över de platser där man i Finland kan få digitalt stöd. Bekanta dig med Opastuspaikkakartta.

Mera information:

  • Sanna Juutinen, projektkoordinator, tfn. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi  
  • Katja Väänänen, AUTA-projektets projektchef, specialsakkunnig, tfn 02955 30245, katja.vaananen(at)vm.fi
  • Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
  • Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi
  • Hannu Korkeala, ledande sakkunnig, tfn 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi
  • Lotta Engdahl, projektsakkunnig, tfn 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi
  • AUTA-projektets presentationsmaterial