FI SV

Avtal

På den här sidan finns alla gällande statens tjänste- och arbetskollektivavtal och några andra avtal.  

2016

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader, 2.11.2016
(VN-yleisistunto 1.12.2016, Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 7.12.2016)
Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2017-2018, 11.8.2016

2015

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader 2014-2017, uppdaterade 26.10.2015
Statens tjänste- och arbetskollektivavtal 1.9.2015 om en löneuppgörelse för den andra avtalsperioden för sysselsättnings- och tillväxtavtalet, 1.9.2015

Tjänste- och arbetskollektivavtal om justering av statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar, 31.3.2015

Avtal om statistiksamarbete i fråga om anställda inom statens centralförvaltning, 11.2.2015

2014

Tjänste- och arbetskollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring, 17.12.2014 

2013

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2014-2017 och underteckningsprotokoll, 21.11.2013   
Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal med bilagor (helt och hållet), 7.11.2013
Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetstider 2014-2017, 7.11.2013   

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar 2014-2017, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015

  2010

Samarbetsavtal för statens arbetarskydd, 28.3.2010 (uppdaterad 10.3.2014)

1993

Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993