FI SV EN

Avtalsverksamheten

Foto: Maskot / Gorilla.

Förhandlings- och avtalsverksamhet

Finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) är en av arbetsmarknadens riksomfattande centralorganisationer. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå ingås av FM/SAMV och huvudavtalsorganisationerna, JUKO rf, Pardia och JHL. Avtalen gäller oftast all personal som omfattas av statens budgetekonomi, dvs. enheter, ministerier samt statens övriga ämbetsverk och inrättningar på olika förvaltningsområden.

Tjänste- och arbetskollektivavtal träder i kraft när statsrådet har godkänt avtalet. Om avtalet medför tilläggsutgifter underställs det riksdagens finansutskott för godkännande. Statens avtal innehåller en överenskommelse om den statliga arbetsmarknadsuppgörelsens kostnadsram. I avtalet ingår bestämmelser om villkor för avtalsbundna anställningar som gäller hela statsförvaltningen och utveckling av villkoren samt eventuella förhandlings- och granskningsklausuler.

Ytterligare information

Statens resereglemente 2018, publikation 1b/2018
Publikation kan beställas: valtioneuvoston verkkokirjakappa
Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter, föreskrift 18.12.2017
Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2017-2018, föreskrift/rekommendation 12.12.2016
Bestämmelser om hur förlängningen av arbetstiden ska verkställas, föreskrift 4.10.2016
Arbetsmarknadsnyckel, fakta om arbetsmarknadssystemet

Kontaktuppgifter

Förhandlingsdirektör
Seija Petrow
tfn 02955 30100
fornamn.efternamn@vm.fi

Regeringsrådet                    
Tuomo Vainio
tfn 02955 30144
fornamn.efternamn@vm.fi