FI SV

Lokal avtalsverksamhet

Med statens lokala avtalsverksamhet avses i vid mening att bestämma anställningsvillkor utifrån förhandlingar och avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter på arbetsplatsen. Det handlar således om att ingå tjänste- och arbetskollektivavtal på specifika avtalsområden.

Staten har i regel likadana lokala avtalsmöjligheter och -förfaranden som den privata sektorn och kommunsektorn. Detta gäller även avtalens rättsliga form, rättsverkan och bindning.

Förutom tjänste- och arbetskollektivavtal är det motiverat att lokal avtalsverksamhet även omfattar frågor som faller utanför tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet t.ex. på grund av bemyndigande i speciallagstiftning.

Ytterligare information  

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2017-2018, 12.12.2016

Verkställighetsbestämmelserna för löneuppgörelsen för andra perioden under avtalsperioden 2014 - 2017, 1.9.2015

Verkställighets- och förhandlingsdirektiv för avtalsperioden 2014–2017, 3.12.2013

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Lauri Liusvaara
tfn 02955 30126
fornamn.efternamn@vm.fi