Byggbranschens konjunkturer

Byggbranschens konjunkturgrupp (RAKSU-gruppen) leds av finansministeriet och bedömer konjunkturutvecklingen inom hus-, infrastruktur- och reparationsbyggnad. Medlemmarna i gruppen representerar viktiga myndigheter och organisationer inom branschen.

Rapporterna behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis också regionalt främst i fråga om volymer, priser, kostnader, finansiering samt sysselsättning och åtgången av byggmaterial.  Gruppen behandlar dessutom strukturella frågor och långsiktiga förändringsbehov som gäller byggandet. Den ger också rekommendationer i syfte att trygga en balanserad utveckling inom branschen.

Byggbranschens konjunkturgrupp (Raksu) förutspår en tillväxt på ungefär 1 – 3 procent för totalproduktionen inom byggandet i år. Nästa års tillväxt beräknas ligga mellan -1 – +2 procent. Antalet nya bostadsprojekt som inleds i år kommer enligt Raksus uppskattning att uppgå till 32 000 – 34 000. Nästa år beräknas det sammanlagda antalet minska med några tusen. Det övriga byggandet kommer att minska något jämfört med fjolåret eftersom ett antal stora industribygginvesteringar blir färdiga.

Tillväxten inom mark- och vattenbyggandet beräknas avta till 1 – 2 % i år. Nästa år kan framför allt industribyggandet återhämta sig bland annat tack vare planerade barrcellulosafabriks- och kärnkraftsverksprojekt som eventuellt kan komma igång. Reparationsbyggandet beräknas öka med 1 – 2 % i år och nästa år.

Byggandet koncentreras regionalt framför allt till huvudstadsregionen och Tammerforsregionen, men utvecklingen förväntas vara tämligen positiv även på andra universitetsorter.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen beräknas öka något jämfört med fjolåret. Regional arbetskraftsbrist kan dock uppstå på grund av den geografiskt ojämna tillväxten.

Raksun logo

 

Byggbranschens konjunkturgrupp

 

Ordförande

Sontag Sari            Finansministeriet

Medlemmar

Alatalo Johanna

Arbets- och näringsministeriet

Holopainen Matti

Kommunförbundet

Huomo Ari

Trafikverket

Huovinen Kimmo

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA

Jämsä Heikki

INFRA rf

Kero Jukka

Finlands Fastighetsförbund rf

Kähkönen Harri

Finansministeriet

Laanti Tommi

Miljöministeriet

Liinamaa Armi

Finansministeriet

Mannonen Matti

SKOL rf

Nippala Eero

Tammerfors yrkeshögskola TAMK

Paavilainen Paula

Statistikcentralen

Pajakkala Pekka

Forecon Ab

Pakarinen Sami

Byggnadsindustrin RT rf

Parkkonen Jouni

Främjarna av hyresboende till rimligt pris KOVA rf

Somersalmi Mikko

RAKLI rf

Perälä Hanna

Kommunikationsministeriet

Rantala Mark

Finansministeriet

Rikama Samuli

Arbets- och näringsministeriet

Selinheimo Elina

Finansministeriet

Vartia Juha

Finlands näringsliv EK

Viertola Hannu

Finlands Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Sari Sontag, konsultativ tjänsteman
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
sari.sontag@vm.fi