Byggbranschens konjunkturer

Byggbranschens konjunkturgrupp (RAKSU-gruppen) leds av finansministeriet och bedömer konjunkturutvecklingen inom hus-, infrastruktur- och reparationsbyggnad.

Medlemmarna i gruppen representerar viktiga myndigheter och organisationer inom branschen.

Rapporterna behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis också regionalt främst i fråga om volymer, priser, kostnader, finansiering samt sysselsättning och åtgången av byggmaterial.  Gruppen behandlar dessutom strukturella frågor och långsiktiga förändringsbehov som gäller byggandet. Den ger också rekommendationer i syfte att trygga en balanserad utveckling inom branschen.

Byggbranschens konjunkturgrupp (Raksu) förutspår en tillväxt på ungefär 1-3 procent för totalproduktionen inom byggandet i år. Nästa års tillväxt beräknas ligga mellan -1 - +2 procent. Antalet nya bostadsprojekt som inleds i år kommer enligt Raksus uppskattning att uppgå till 32 000 – 34 000. Nästa år beräknas det sammanlagda antalet minska med några tusen. Det övriga byggandet kommer att minska något jämfört med fjolåret eftersom ett antal stora industribygginvesteringar blir färdiga.

Tillväxten inom mark- och vattenbyggandet beräknas avta till 1-2 % i år. Nästa år kan framför allt industribyggandet återhämta sig bland annat tack vare planerade barrcellulosafabriks- och kärnkraftsverksprojekt som eventuellt kan komma igång. Reparationsbyggandet beräknas öka med 1-2 % i år och nästa år.

Byggandet koncentreras regionalt framför allt till huvudstadsregionen och Tammerforsregionen, men utvecklingen förväntas vara tämligen positiv även på andra universitetsorter.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen beräknas öka något jämfört med fjolåret. Regional arbetskraftsbrist kan dock uppstå på grund av den geografiskt ojämna tillväxten.

Raksun logo

 

Byggbranschens konjunkturgrupp

 

Ordförande

Sontag Sari            Finansministeriet

Medlemmar

Alatalo Johanna Arbets- och näringsministeriet
Holopainen Matti Kommunförbundet
Huomo Ari Trafikverket
Huovinen Kimmo Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA
Jämsä Heikki INFRA rf
Kero Jukka Finlands Fastighetsförbund rf
Kähkönen Harri Finansministeriet
Laanti Tommi Miljöministeriet
Liinamaa Armi Finansministeriet
Mannonen Matti SKOL rf
Nippala Eero Tammerfors yrkeshögskola TAMK
Paavilainen Paula Statistikcentralen
Pajakkala Pekka Forecon Ab
Pakarinen Sami Byggnadsindustrin RT rf
Parkkonen Jouni Främjarna av hyresboende till rimligt pris KOVA rf
Somersalmi Mikko RAKLI rf
Perälä Hanna Kommunikationsministeriet
Rantala Mark Finansministeriet
Rikama Samuli Arbets- och näringsministeriet
Selinheimo Elina Finansministeriet
Vartia Juha Finlands näringsliv EK
Viertola Hannu Finlands Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Sari Sontag
+358 2955 30181
Sari.Sontag@vm.fi