FI SV EN

Den offentliga förvaltningens gemensamma övergripande arkitektur

Den offentliga förvaltningens gemensamma övergripande arkitektur (JHKA) är en struktur med vars hjälp man koordinerar och utvecklar interoperabiliteten mellan organisationer inom förvaltningen och tjänsterna. JHKA består av arkitekturer och linjedragningar på högsta nivå samt av gemensamma arkitekturer för målområdena och delområden inom dem. Genom gemensamma arkitekturer understöds den nationella styrningen av den offentliga förvaltningen, men även organisationers egen arkitekturutveckling.

Den offentliga förvaltningens gemensamma övergripande arkitektur definierar strukturen hos arkitekturhelheten, den styr och utstakar utvecklandet av arkitekturer på lägre nivåer (målområden och deras delområden), liksom även enskilda organisationers arkitekturer. Gemensamma övergripande arkitekturer erbjuder dessutom referensarkitekturer och allmänt användbara arkitekturelement, bl.a. planerings- och beskrivningsmetoder, hanteringsmodeller, mätare, målområdesindelning, en modell för maturitetsnivåer samt utvecklingsstigar.

Informationssystemaspekten inom den offentliga förvaltningens gemensamma övergripande arkitektur inkluderar sammantaget inte samtliga informationssystemtjänster inom de olika organisationerna. Den omfattar de gemensamma informationssystemtjänster som det lönar sig att förverkliga på en gång som en enhetlig lösning, som olika organisationer kan använda och utnyttja i sin verksamhet. Samma gäller även för andra arkitekturaspekter.

Anvisningar och rekommendationer

Det finns riktligt med anvisningar för utarbetandet av arkitekturer. Interoperabilitetsportalen samordnar planeringsinformation som främjar interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningen. Portalen möjliggör distribuering och återanvändning av planeringsinformation och minskar således på överlappande arbete.  Interoperabilitetsportalen innehåller alla väsentliga uppgifter och tjänster som stöder utvecklandet av den offentliga förvaltningens verksamhet, information och interoperabiliteten hos informationssystemen. Finansministeriet upprätthåller interoperabilitetsportalen.

Ytterligare information

Avoindata.fi

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Jari Kallela
tfn. 02955 30153
förnamn.efternamn@vm.fi