FI SV EN

Digitalisering av statens upphandlingar

Målen för digitaliseringen av statens upphandlingar:

  • Statens upphandlingar genomförs korrekt, effektivt och ekonomiskt så att de främjar konkurrensen mellan leverantörerna på marknaden.
  • Upphandling är enkelt, enhetligt och styrt. Det är lätt att beställa.
  • Upphandlingar betraktas som processer från början till slut (från identifiering av upphandlingsbehov och konkurrensutsättning ända till betalning och rapportering av beställningen)
  • Digitaliseringen av upphandlingar stöder verksamheten inom staten som helhet och inom enskilda ämbetsverk samt innebär besparingar för dem.
  • Automationsgraden i upphandlingsverksamheten har ökat och det manuella arbetet har minskat.
  • Arbetsfördelningen mellan koncernaktörer och ämbetsverksaktörer vid statens upphandlingar är tydlig och fungerar.

Ministergruppen för förnyelse av arbetssätten identifierade (2.2.2016) digitalisering av statens upphandlingar som ett digitaliseringsprojekt som lämpar sig väl för fortsatt beredning i genomförandet av statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Målbilden genomförs genom att utveckla upphandlingsverksamhetens huvudprocesser, som är 1) ledning och utveckling av upphandlingar, 2) livscykelhantering av avtal, 3 från behov till avtal, 4) från beställning till betalning och 5) underhåll och hantering av informationen.

Projektet Digitalisering av statens upphandlingar har som uppgift att styra de ansvariga aktörernas helhet av utvecklingsåtgärder och genomförandeprojekt, som gör det möjligt att utveckla processområdet från upphandling till betalning med tillhörande informationssystem samt en betydande höjning av automationsgraden i processen.


Ytterligare information

Beskrivning av målarkitektur 18/2016 (på finska)
Materialet från Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitetila ja kehittämispolku-evenemangen 8.3.2016 ja 16.3.2016 (Seminarier gällande målbilden och utvecklingsstigen för digitalisering av statliga upphandlingar) (på finska)
Finansministeriets meddelande 3.2.2016

 

Kontaktuppgifter

Specialsakkunnig
Tero Meltti
Tfn 02955 30770
fornamn.efternamn@vm.fi