Green Office –miljösystemet

Finansministeriet har haft Green Office –miljösystemet i bruk sedan 2011.

Huvudsakliga målen med finansministeriets Green Office:

  • Minskning av den totala energikonsumtionen (värme, vatten, el) med 25 procent före 2016. Referensåret är 2010 (FM:s energieffektivitetsplan).
  • Minskning av de sammanlagda flygresekilometrarna fem procent jämfört med nivån år 2014
  • Minskning av papperskonsumtionen med fem procent jämfört med 2014 års nivå

Energikonsumtionen följs upp skilt för varje fastighet. Målen som gäller för hela personalen (resandet, papperskonsumtionen) följs upp per person. Finansministeriet vill vara en aktiv föregångare när det gäller digitala handlingssätt och främja personalens miljömedvetenhet.

Finansministeriet har två verksamhetsställen. Båda fastigheterna har uppfyllt Green Office –kraven den 22 november 2016.

Ytterligare information

Green Office –miljösystemet