FI SV EN

Inkomst- och kostnadsutveckling

Foto: Adam Haglund / Gorilla.

Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen tar fram ekonomiska rapporter och kalkyler som kan användas vid förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal och vid beslutsfattandet.

Kommissionen följer upp genomförandet av arbetsmarknadsuppgörelser och bedömer deras verkningar – även med beaktande av euroområdets krav samt arbetsmarknadens stabilitet och funktion. Kommissionen fungerar dessutom som ett diskussionsforum vid övervägandet av möjligheterna att med hjälp av lönebildningen och avtalsverksamheten stödja en välfungerande arbetsmarknad och sysselsättningen i en föränderlig omvärld.

Kommissionen bevakar andra länders arbetsmarknadsuppgörelser, utvecklingen av Finlands priskonkurrenskraft samt frågor kring arbetsmarknadspolitiska samråds- och förhandlingsförfaranden. Statsrådet eller finanspolitiska ministerutskottet kan vid behov ge kommissionen i uppdrag att utarbeta särskilda redogörelser eller begära utlåtanden från den.

Kommissionen stöder sammanjämkningen av den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken och producerar ett faktaunderlag för lönebildningen utifrån internationella och nationella informationskällor.

Statsrådets kansli tillsatte den 18 oktober 2012 utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen för en mandatperiod på fyra år.

 

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling 22.10.2012 - 21.10.2016 (på finska)

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling 22.10.2008 - 21.10.2012 (på finska)

 

 

Kontaktinformation

Avdelningschef, överdirektör
Markus Sovala
02955 30186
Markus.Sovala@vm.fi