FI SV

Internationella finansiella frågor

Finland är delägare eller medlem i flera internationella finansiella inrättningar och -mekanismer. Dessa institutioner har till uppgift att främja ekonomisk tillväxt och utveckling samt att säkerställa stabiliteten. Finansministeriet företräder Finland vid internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och främjar förverkligandet av Finlands strategiska målsättningar och ekonomiska nyttor. Finansministeriet svarar för beredningen som gäller internationella finansiella institut, andra internationella samarbetsorgan, stabiliteten inom euroområdet samt finansieringsstödprogrammen.

Finansiella institut och -mekanismer som FM ansvarar för

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Världsbanken, Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB), Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) samt Europarådets utvecklingsbank (CEB).

Finansministeriet ansvarar även för stabilitetsmekanismerna inom euroområdet och EU. Euroområdets stabilitetsmekanismer består av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF). EU:s stabilitetsmekanismer inkluderar Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), betalningsbalansprogrammen som riktats till de EU-länder som inte hör till euroområdet samt EU:s makroprogram som riktats till tredje länder.

Finlands Bank har det primära ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Internationella valutafonden (IMF) medan utrikesministeriet svarar för beredningen av ärenden som gäller Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Finansministeriet samarbetar med Finlands Bank och utrikesministeriet i fråga om IMF- och EBRD-ärenden.

Finansministeriet följer även de ekonomiska frågor som beslutas i G20-gruppen, liksom även beredningen av EU-ståndpunkterna till dem. Ministeriet svarar dessutom för det nordiska ekonomiska samarbetet samt frågor som gäller Parisklubben.

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Pekka Morén
Puh. 02955 30290

Finanssineuvos
Kristina Sarjo
Puh. 02955 30055

Lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen
Puh. 02955 30224

Finanssineuvos
Anne af Ursin
Puh. 02955 30058

 

Neuvotteleva virkamies
Minna Aaltonen
Puh. 02955 30325
(virkavapaalla)

 

Neuvotteleva virkamies
Joanna Tikkanen
Puh. 02955 30099

Erityisasiantuntija
Tuuli Juurikkala
Puh. 02955 30051

Erityisasiantuntija
Minna Nikitin
Puh. 02955 30490

 

Finanssisihteeri
Jouni Lehto
Puh. 02955 30463
(virkavapaalla)

Ylitarkastaja
Miia Jaakkola
puh. 02955 30430

Assistentti
Anne Kaunola
Puh- 02955 30363

Assistentti
Päivi Jääskeläinen
Puh. 02955 30202

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vm.fi