Kommunal ekonomin

Foto: Kuva: Maskot / Gorilla.

 

Finansministeriet följer upp och utvärderar läget för och utvecklingen med kommunalekonomin.

 

 

 

 

Ministeriet 

- bereder kommunekonomiprogrammet

- bereder besluten om statsandelarna för kommunal basservice

- bereder budget- och ramförslagen som gäller kommunal basservice

- utvecklar statsandelssystemet  

 

Personalen vid enheten för kommunal ekonomi

Namn:         

Ansvarsområden:

 

Tanja Rantanen, finansråd

tfn 02955 30338

 

Enhetens chef / kommunalekonomin som en del av den offentliga ekonomin, styrningen av landskapen som helhet

 

Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd

tfn 02955 30820

 

Enhetschefens ställföreträdare / regleringen som gäller kommunernas ekonomi och finansiering, frågor som gäller ekonomin och egendomsarrangemangen i anslutning till social- och hälsovårds- samt landskapsreformen

 

Markku Nissinen, finansråd

tfn 02955 30314

 

Enhetschefens ställföreträdare / kommunernas finansieringssystem (skatteinkomster och statsandelar), kommunekonomiprogrammet samt de moment inom FM:s förvaltningsområde i statsbudgeten och ramförslagen som gäller kommunerna

 

Ville-Veikko Ahonen, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30066

 

Samordnare för verkställandet av landskapsreformen

 

Teemu Eriksson, finansråd

tfn 02955 30177

 

Simulering av landskapsekonomin, tjänstemannastyrgruppen för landskapsreformen, parlamentariska uppföljningsgruppen för landskapsreformen, ärenden som gäller landskapsreformen

 

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30389

 

Uppföljning och prognostisering av kommunalekonomin, utvärderingsförfarandet för kommuner med svag ekonomi samt frågor som gäller bokföringen i kommunerna

 

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30281

 

Uppföljning av kommunalekonomin, utvärderingsförfarandet för kommuner med svag ekonomi, utvärderingen av basservicen, frågor som gäller kommunernas ekonomiska statistik, kommunekonomiprogrammet samt internationella ärenden som gäller kommunalekonomin

 

Arto Salmela, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30377

 

De moment i budgeten och ramförslagen som gäller kommunerna, kommunekonomiprogrammet samt konsekvensutvärderingarna som gäller kommunernas ekonomi

 

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30388

 

Kommunernas statsandelar, sammanslagningsbidrag, konsekvensutvärderingarna som gäller kommunernas ekonomi samt ekonomiska och finansiella frågor som har ett samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen

 

Miikka Vähänen, specialsakkunnig

tfn 02955 30465

 

Frågor som gäller finansieringen av kommunerna samt finansieringen av och ekonomin inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen

 

Jussi Lammassaari, specialsakkunnig

tfn 02955 30060

 

Kommunekonomiprogrammet, uppföljningen av kommunekonomin samt ekonomiska och finansiella frågor som har ett samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen

 

Jani Heikkinen, specialsakkunnig

tfn 02955 30466

 

Landskapinformationsprogrammet och informationsledningen

 

Niina Huotari, specialsakkunnig

tfn 02955 30164

 

Kommuninformatiosprogrammet

 

Erkki Papunen, specialsakkunnig

tfn 02955 30167

 

Regleringen som gäller kommunernas ekonomi och finansieringen av kommunerna

 

Antto Korhonen, överinspektör

tfn 02955 30547

 

Simulering av landskapsekonomin, förändringsstödet för landskapsreformen, beredningen av styrningen av landskapen

 

Aija Karlsson, författningsberedningssekreterare

tfn 02955 30324

 

Enhetens sekreterare / Statsrådets system för beslutsfattande (PTJ), Projektfönstret (HARE), arkivering samt Kieku-närstödsperson

e-postadresser: förnamn.efternamni@vm.fi