Kommunal ekonomin

Foto: Kuva: Maskot / Gorilla.

 

Finansministeriet följer upp och utvärderar läget för och utvecklingen med kommunalekonomin.

 

 

 

Ministeriet 

- bereder kommunekonomiprogrammet

- bereder besluten om statsandelarna för kommunal basservice

- bereder budget- och ramförslagen som gäller kommunal basservice

- utvecklar statsandelssystemet  

 

Personalen vid enheten för kommunal ekonomi:

Namn:         

Ansvarsområden:

Jani Pitkäniemi, finansråd

tfn 02955 30494

Enhetens chef

Ville-Veikko Ahonen, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30066

Verkställandet av kommun- och servicestrukturreformer samt koordinering av förändringsstödet, kommunernas uppgifter och förpliktelser, utnyttjandet av IKT inom kommunsektorn

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman

 tfn 02955 30389

Uppföljning och prognostisering av kommunalekonomin, utvärderingsförfarandet för kommuner med svag ekonomi samt kommunindelningen vid bokföringsnämnden

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30281

Uppföljning av kommunekonomin, utvärderingsförfarandet för kommuner med svag ekonomi samt utvärderingen v basservicen

Markku Nissinen, finansråd

tfn 02955 30314

Kommunernas finansieringssystem (skatteinkomster och statsandelar) samt kommunekonomiprogrammet

Arto Salmela, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30377

De moment i statsbudgeten och ramförslagen som gäller kommunerna

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman

tfn 02955 30388

Kommunernas statsandelar samt sammanslagningsunderstöden

Aija Karlsson, författningsberedningssekreterare

tfn 02955 30324

Enhetens sekreterare

 

 

e-postadresser: förnamn.efternamni@vm.fi