Kommunernas bokslutskort och kommunernas bokslutsuppgifter

Kommunernas bokslutskort

Kommunernas bokslutskort innehåller kommunernas bokslut för 2014–2016. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per kommun och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunernas bokslutskort 2014-2016, kommunkort (uppdaterad 9.6.2017)

Kommunkoncernernas bokslutskort

Kommunkoncernernas bokslutskort innehåller kommunkoncernernas bokslut för 2015–2016. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per koncern och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunkoncernernas bokslutskort 2015-2016, kommunkort (uppdaterad 9.6.2017)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281