Kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner

 

I december 2014 insamlades hos kommunerna och samkommunerna på fastlandet budgetinformation gällande år 2015, samt uppgifter om ekonomiplanerna för 2016-2017. Förutom uppgifter om balansräkningen och finansieringskalkylen begärdes dessutom information om lånebeståndet, inkomstskatteprocenten och personalförändringarna 2015-2017.

Enkäten besvarades av 288 kommuner (sammanlagt 301) och av 138 samkommuner (sammanlagt 142). Budgetinformationskortet innehåller uppgifterna i den form som kommunerna och samkommunerna gett den.

Boksluten kan granskas skilt för varje kommun och samkommun genom att välja namnet på kommunen eller samkommunen i fråga i rullgardinsmenyn i tabellen.

 

Kommunkort om budgetar och ekonomiplaner 2014-2017

 

Samkommunkort om budgetar och ekonomiplaner 2014-2017

 

Kontaktuppgifter:

Vesa Lappalainen

konsultativ tjänsteman

tfn 0295 5 30389