Introduktion - Utredningsskede

Kommunsammanslagningens utredningsskede inleds med beslut i kommunernas fullmäktige om inledandet av en utredning. Skedet avslutas efter det att kommunfullmäktige behandlat sammanslagningsutredningen och sammanslagningsavtalet i anslutning till denna. Om kommunerna godkänner sammanslagningsavtalet, gör de utgående från avtalet en gemensam sammanslagningsframställning till statsrådet.

Utredningsprocessens längd

Utredningsprocessens längd varierar betydligt beroende på utredningens innehåll och utredningsområdets omfattning. Utredningen kan genomföras till och med inom ett halvt år, men det förutsätter en stark vision hos kommunerna inom området samt kännedom om och erfarenhet av genomförandet av utredningsprocessen. Före utredningsskedet kan ett så kallat sonderingsskede äga rum, under vilket kommunerna har förberett inledandet av den egentliga utredningsprocessen.

Pågående utredningar

Kommunernas sammanslagnings-utredningar och -förslag

Jyväskylä (på finska)

Seinäjoki (på finska)

Joensuu (på finska)

Kuuma-regionen (Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis) (på finska)

Östra Nyland (Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo)

Länkar

ARTTU - Programmet för utvärdering av strukturreformen (Kommunerna.net)