Hoppa till innehåll

Offentliga förvaltningens ICT

Finansministeriet styr med stöd av lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen utvecklandet av informationsförvaltningen både inom stats- och kommunalförvaltningen. Finansministeriets uppgift är att ha hand om den allmänna styrningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningens myndigheter enligt ovan nämnda lagen. Varje ministerium styr utvecklandet av informationsförvaltningen och informationsförvaltningsprojekten inom det egna verksamhetsområdet.

Effektiviteten hos förvaltningen understöds med hjälp av centraliserade ICT-tjänster. De gemensamma ICT-tjänsterna genererar ekonomiska besparingar åt myndigheterna och främjar utvecklandet av kundtjänster. Gemensamma arkitekturer tillämpas både inom styrningen av informationsförvaltningen och utvecklandet av de gemensamma tjänsterna.  

Meny