Pendling och samhällsstruktur

 

En kommun ska utreda en sammanslagning av kommuner, om

1) mindre än 80 procent av kommunens arbetande befolkning har sin arbetsplats inom kommunen (kriteriet för självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser), samt

2) minst 35 procent av kommunens arbetande befolkning i en kommun som hör till pendlingsregionen kring Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Jyväskylä eller Kuopio och minst 25 procent i kommuner som hör till andra pendlingsregioner arbetar inom pendlingsregionens centralkommun (pendlingskriteriet).

En kommun har dock utredningsskyldighet enligt samhällsstrukturkriteriet, om en enhetlig central tätort i kommunen eller i en angränsande kommun sträcker sig över kommungränsen eller en närliggande tätort som ansluter sig till den centrala tätorten sträcker sig över kommungränsen, eller om tillväxttrycket på den centrala tätorten i en annan kommun i betydande utsträckning berör en närliggande tätort inom kommunens område.

Om kommunerna enligt pendlingskriteriet eller samhällsstrukturkriteriet utgör ett enhetligt område, ska de gemensamt utreda en sammanslagning av kommunerna.