Planeringsram för kommunernas ekonomi

Planeringsramen för kommunernas ekonomi är ett hjälpmedel för planering av kommunens ekonomiska utveckling på längre sikt. Det som granskas är kommunens resultaträkning, finansieringsanalysens uppgifter om likvida medel, förändringar i lånefordringar och investeringar samt balansräkningens uppgifter om lån och ackumulerat över- eller underskott.

Planeringsram, baserar sig på boksluten från 2016 (välj kommun från menyn) 

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281