Pressmeddelanden

Lagändringar möjliggör nya betaltjänster
FM
Pressmeddelande 19.10.2017 13.37
Månsidig stadspolitik för att stöda regionstädernas livskraft
ANM FM MM
Pressmeddelande 12.10.2017 12.03
Arbetsgrupp utreder revidering av personbeteckningar
FM
Pressmeddelande 4.10.2017 12.45
Begäran om information till Kittilä kommun
FM
Pressmeddelande 28.9.2017 16.13
Kommunalekonomin klart förbättrad
FM
Pressmeddelande 21.9.2017 19.00
Andra tilläggsbudgetpropositionen för 2017
FM
Pressmeddelande 21.9.2017 13.41