Pressmeddelanden

Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras
FM
Pressmeddelande 7.7.2017 12.51
Jouni Backman utreder organiseringen av magistraterna
FM
Pressmeddelande 6.7.2017 11.13
Den ekonomiska återhämtningen förstärks i Finland
FM
Pressmeddelande 21.6.2017 11.00