Pressmeddelanden

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017 är färdigt
FM Statskontoret
Pressmeddelande 21.3.2018 9.55
Statsrådet godkände statens tjänstekollektivavtal
FM
Pressmeddelande 15.3.2018 14.03
Lagutkastet om en ny lag om placeringsfonder på remiss
FM
Pressmeddelande 15.3.2018 13.08
OECD publicerade sin landrapport för Finland
FM
Pressmeddelande 28.2.2018 10.06