Pressmeddelanden

Finansministeriets budgetförslag för 2018 publicerat
FM
Pressmeddelande 10.8.2017 11.51
Minskad skuldtagning och starkare offentliga finanser
FM
Pressmeddelande 9.8.2017 17.02
Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras
FM
Pressmeddelande 7.7.2017 12.51
Jouni Backman utreder organiseringen av magistraterna
FM
Pressmeddelande 6.7.2017 11.13
Den ekonomiska återhämtningen förstärks i Finland
FM
Pressmeddelande 21.6.2017 11.00