Pressmeddelanden

Finland poängterar aktuella behov i EU-budgeten
FM
Pressmeddelande 16.11.2017 8.20
Utredare Backman föreslår att magistraterna slås ihop med befolkningsregistercentralen
Befolkningsregistercentralen FM Magistraterna
Pressmeddelande 8.11.2017 9.30
Finlands nettobidrag till EU minskade kraftigt i fjol
FM
Pressmeddelande 3.11.2017 15.18
Övre gränserna för fastighetsskattesatserna höjs
FM
Pressmeddelande 2.11.2017 13.43
Alkoholbeskattningen skärps nästa år
FM
Pressmeddelande 2.11.2017 13.42
Lagändringar möjliggör nya betaltjänster
FM
Pressmeddelande 19.10.2017 13.37