FI SV

Projektportföljen

Vid hanteringen av projektportföljen är det fråga om styrning av utvecklingshelheter, där projekt indelas i olika "portföljer" i syfte att underlätta stödjandet och koordineringen.

Under 2013 har man inom statsförvaltningen tagit i bruk en webbläsarbaserad ICT-projektportföljslösning. Den gemensamma lösningen skapar förutsättningar för portföljkontroll bl.a. genom att förenhetliga informationsinnehållet och rapporteringen samt genom att erbjuda en överblick av projekt i olika skeden på ämbetsverks-, förvaltningsområdes- och statskoncernnivå. Lösningen är Virtu-kompatibel och uppfyller de grundläggande datasäkerhetskraven inom staten.

Förvaltningsområdena och ämbetsverken ska införa information om betydande projekt som inkluderar utveckling av informationsteknik i systemet. I systemet kan dessutom införas mindre projekt och andra projekt än endast sådana som har samband med utveckling av ICT. Noggrannare anvisningar om användningen av projektportföljen vid rapporteringen kommer att utfärdas efter att man kommit överens om gemensamma förfaranden för hanteringen av projektportföljen. Avsikten är att man från projektportföljen i framtiden även publicerar grundläggande information om projekten på Internet.

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Toni Äikäs
tfn. 02955 30167
förnamn.efternamn@vm.fi