FI SV

Reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Finansministeriet utreder reformering av bank- och betalkontosystemet. Reformen baserar sig på ett direktivförslag som bereds av EU. Förnyandet av bank- och betalkontosystemet kräver lagstiftningsändringar. Dessutom skulle reformen betyda ändringar av informationssystem för myndigheter samt kredit- och betalningsinstituter.

Det nya systemet skulle underlätta skötandet av myndighetsärenden, effektivisera myndigheternas verksamhet och bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Myndigheternas rätt att få information om bank- och betalkonton skulle baseras sig på gällande lagstiftning.

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss (22.5.2017)

Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden (pressmeddelande 14.2.2017)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)

 

Ytterligare information:

Lagstiftningsråd Armi Taipale, tfn. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi