FI SV

Reformeringen av informationshanteringslagstiftningen

Kuvituskuva palapelin palasetMålet med reformeringen av informationshanteringslagstiftningen är att säkra mångsidigt, smidigt och säkert utnyttjande av informationen inom den offentliga servicen. Arbetsgruppen som utreder utvecklandet av informationshanteringslagstiftningen ska utarbeta en ny allmän lag om informationshantering som avses träda i kraft i mars 2018. Utvecklandet av den allmänna lagstiftningen främjar för sin del minskningen av separat lagstiftning.

Arbetsgruppen ska

  • Utreda nuläget med och utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen och informationshanteringsförfarandena som gäller överlämnande av information inom den offentliga förvaltningen
  • Utreda om det inom de olika förvaltningsområdena uppstått onödig speciallagstiftning om sekretess som står i strid med offentlighetslagen
  • Kartlägga möjligheterna till mera omfattande utnyttjande av offentliga register samt registreringsbehoven, och
  • utarbeta ett förslag till utveckling av lagstiftningen så att en regeringsproposition om informationshanteringslagstiftningen kunde överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2017

Beslutet om tillsättande (på finska)

Beslutet om tillsättande (html, på finska)

Pressmeddelande: Allmänna lagstiftningen om informationshantering bör utvecklas (29.9.2017) 

Pressmeddelande: Informationshanteringslagstiftningen bereds öppet (22.11.2016) 

Ytterligare information:

Enhetschef Sami Kivivasara, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi