FI SV

Regeringens årsberättelse och statens bokslut

Statsrådet lämnar regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut som det föreskrivs om i 46 § i grundlagen.

Den första årsberättelsen till riksdagen lämnades för år 2012. De två separata publikationer som lämnats för tidigare år, statens bokslutsberättelse och berättelsen om regeringens åtgärder, utgör nu en enda publikation.

Regeringens årsberättelse 2015

Regeringens årsberättelse 2014

Regeringens årsberättelse 2013

Regeringens årsberättelse 2012

Statens bokslutsberättelser