FI SV EN

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) producerar grund- och tilläggstjänster samt experttjänster inom ekonomi- och personalförvaltning. Kunderna är ämbetsverken inom statsförvaltningen samt statens cirka 73 000 anställda.  

Grunden för Palkeets tjänsteproduktion är servicevillighet, partnerskap, effektiva elektroniska processer och kostnadseffektivitet. Palkeet är också en aktiv utvecklare av processer inom statsförvaltningen och sin egen verksamhet.

Palkeet har verksamhet i Joensuu (huvudort), Tavastehus, St. Michel och Björneborg. Antalet anställda är drygt 700. Palkeets omsättning uppgår till över 50 miljoner euro. Palkeet fungerar enligt självkostnadsprincipen, avgifterna täcker kostnaderna för produktion och utveckling av tjänsterna. Tjänsterna och processerna utvecklas i samarbete med kunderna samt finansministeriet och Statskontoret.

Palkeet som organisation inledde sin verksamhet 2010, servicecenterverksamheten i ekonomi- och personalärenden inom statsförvaltningen inleddes 2005.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Marjaana Laine
Tfn 02955 30304
fornamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Pauliina Pekonen
Tfn 02955 30081
fornamn.efternamn@vm.fi