Skatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) gäller

  • sötsaker och
  • motsvarande produkter
  • choklad
  • produkter innehållande kakao
  • glass och mjukglass
  • drycker som är alkoholfria eller innehåller bara lite alkohol, t.ex. saft, läskedrycker, mineralvatten och kaffedrycker.

Beskattade produkter definieras i lag med tulltariffnummer. Punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker är en nationell skatt.

Punktskatten bestäms utifrån produkten

Punktskatten på sötsaker och glass är 95 cent/kg. Punktskatten på läskedrycker graderades 2014 så att den för sockerfria produkter är hälften så stor som för drycker innehållande socker. För läskedrycker som innehåller över 0,5 procent socker är punktskatten 22 cent/liter färdig dryck. För övriga drycker i gruppen läskedrycker är punktskatten 11 cent/liter. För drycker som späds ut uppbärs skatten enligt den utspädda mängden dryck i liter. När det gäller pulverdrycker är skatten 140 cent/kg för pulver innehållande socker och 95 cent/kg för sockerfria.

År 2015 inbringade skatten på sötsaker, glass och läskedrycker 249 miljoner euro.

 

Sockerarbetsgruppen (1.1.2011–31.1.2013) utredde hur väl den nuvarande skatten på sötsaker, glass och läskedrycker fungerar och en alternativ sockerskatt som baserar sig på sockerhalten för utvidgning av skattebasen.

Lag om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010)

Tullen