FI SV EN

Statens koncerntjänster

Finansministeriet svarar för statens fastighets- och lokalförvaltning, allmän styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen samt styrning och verksamhetsutveckling för organisationer som producerar gemensamma koncerntjänster åt staten. Finansministeriet styr statens ekonomiförvaltning, statens personalförvaltning och -policy samt statsförvaltningens ICT i form av författningar, anvisningar och strategier samt genom utveckling av tjänster och informationssystem i samarbete med koncernaktörer. Målen för statens fastighets- och lokalförvaltning, upphandlingsverksamhet och ekonomistyrning fastställs i specifika strategier.

 

Statens serviceleverantörer (video)