FI SV

Statistik


Vid användning av information måste källan nämnas.


Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2017

 

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2017, miljarder euro.    
  2017  
President, Statsrådet, Riksdagen 0,4  
Utrikesministeriet 1,1  
Justitieministeriet 0,9  
Inrikesministeriet 1,5  
Försvarsministeriet 2,8  
Finansministeriet 17,0  
Undervisnings- och kulturministeriet 6,8  
Jord- och skogsbruksministeriet 2,5  
Kommunikationsministeriet 3,2  
Arbets- och näringsministeriet 3,1  
Social- och hälsovårdsministeriet 14,6  
Miljöministeriet 0,2  
Räntor på statsskulden 1,3  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro 55,5  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP 25,4 %  
     
Källa: Finansministeriet 22.12.2016    


Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2017

  Inkomster Anslag  
  md euro  
       
Inkomst och förmögenhetsskatter 13,1 6,4 Omkostnader
Skatter på grund av omsättning 18,1 8,5 Övriga konsumtionsutgifter
Acciser 7,2 1,2 Investeringsutgifter
Övriga skatter 3,1 11,1 Statsbidrag till kommuner
Övriga inkomster 8,4 3,7 Statsbidrag till näringslivet
Nettoupplåning 5,6 19,7 Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder
    3,5 Övriga överföringar
    1,4 Ränteutgifter
  55,5 55,5  
       
Källa: Finansministeriet 22.12.2016


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans

  Inkomster utan nettoupplåning Utgifter utan amorteringar Balans
2004     38,5     36,3     2,2    
2005     39     37,5     1,6    
2006     41     39,4     1,6    
2007     43,2     40,3     2,9    
2008     44,3    43,5     0,8    
2009     37,5     46,9     -9,4    
2010     39,1     49,9     -10,8    
2011     43,2     50,4     -7,1    
2012     45,7     53,4     -7,7    
2013     46,2     54,6     -8,4    
2014     47,7  54,2    -6,6   
2015     49,0    53,7 -4,7 
2016 49,1 55,0 -6,0
2017 49,9 55,5 -5,5
2018 50,6 55,4 -4,8
2019 51,4 55,1 -3,8
2020 52,4 55,7 -3,3
       
Källa: Finansministeriet 22.12.2016