FI SV EN

Statskontoret

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera statsförvaltningens interna tjänster. Statskontoret möjliggör besparingar i verksamhetsutgifterna och produktivitetsökningar i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster och genom att aktivt delta i utvecklingen av dessa tjänster och processer. Utveckling av tjänster och processer görs i samarbete med servicecentret för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet), finansministeriet och ämbetsverken. Statskontoret sköter om följande interna tjänster hos staten:

 • statens finansieringsfunktioner
 • statens centralbokföring samt styrning av redovisning och betalningar
 • produktion och rapportering av ekonomisk och personaldata på statsförvaltningsnivå
 • processer och informationssystem för ekonomi- och personalförvaltning på statsförvaltningsnivå
 • ett skadeskydd som motsvarar lagstadgad olycksfallsförsäkring för statens ämbetsverk och inrättningar samt arbetsgivartjänster i anslutning till dessa
 • stöd för upprätthållande av arbetsförmåga hos statens personal
 • tjänster som stöder rörlighet och omplaceringar hos statens personal.

Ett annat centralt verksamhetsområde för Statskontoret är tjänsteproduktion för privata medborgare och företag. Sådana tjänster är:

 • ersättningar för militära skador
 • brottsskadeersättningar och ersättningar till oskyldigt häktade samt skadeersättningar till vissa särskilda grupper m.fl. ersättningar
 • informationstjänster till medborgare (Suomi.fi och Netra)
 • beslut om avgiftsbefrielser
 • arv som tillfallit staten.

Statskontoret har verksamhetsställen på tre orter. Förutom kontoret i Helsingfors finns det verksamhet i Kouvola och Villmanstrand. Statskontoret har ungefär 330 anställda.

Ytterligare information om Statskontoret på adressen Statskontoret

 

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Kuuttiniemi
Tfn 02955 30207
fornamn.efternamn@vm.fi