FI SV

Rättsfall

På dessa sidor finns rätts- och beslutspraxis från 1995 och framåt med avseende på statstjänstemannalagen.

Vid beslut som statsrådet eller ämbetsverket fattat gällande en tjänsteman kan tjänstemannen anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. På Statens arbetsmarknadsverks webbplats publiceras korta referat av förvaltningsdomstolarnas och den 2013 nedlagda tjänstemannanämndens beslut. Om ändring i beslutet sökts, finns en hänvisning till högsta förvaltningsdomstolens beslut i anslutning till referatet.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck
tfn 02955 30116
förnamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Jarmo Huotari
tfn 02955 30418
förnamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Miska Lautiainen
tfn 02955 30212
förnamn.efternamn@vm.fi

Arbetsmarknadssakkunnig
Kati Orkola
tfn 02955 30128
förnamn.efternamn@vm.fi

Regeringsråd
Kirsi Äijälä
tfn 02955 30172
förnamn.efternamn@vm.fi