FI SV

Tjänster för medborgare och företag

Tjänsterna utvecklas i samarbete med klienterna, dvs. medborgarna och företagen. Målbilden är att klienterna även deltar i planeringen och genomförandet av tjänsterna.

Suomi.fi och Yritys-Suomi.fi

Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma webbtjänst åt medborgarna. Portalen innehåller nödvändig information åt medborgarna om viktiga tjänster som producerats av den offentliga förvaltningen, kommunerna eller företag och organisationer som kompletterar deras verksamhet.  Yritys-Suomi.fi (FöretagsFinland) samlar information och tjänster som företagare behöver – och inspirerar företag och hela Finland till framgång.

Medborgarkontot

Medborgarkontot är en harmoniserad, användarvänlig och säker lösning för elektronisk interaktion mellan myndigheterna och klienterna. Den kan kopplas till myndighetens befintliga e-tjänster. Genom kontot kan du i elektronisk form få beslutshandlingar och delgivningar som gäller dig själv, skicka elektroniska handlingar till myndigheter och underhålla dina elektroniska kontaktuppgifter.

Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe)

SADe-programmet skapar kundorienterade och kompatibla elektroniska servicehelheter för medborgare, företag och myndigheter, vilket ökar kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. SADe är ett av regeringens spetsprojekt. Programperioden slutades i 2015.

Ytterligare information

Elektronisk autentiseringsmodell

Medborgarkontot

SADe-programmet

Suomi.fi

wiki.julkict.fi (på finska)

Yritys-Suomi.fi (FöretagsFinland)

Kontaktinformation

Chef för enheten
Kristiina Luukkonen
tfn. 02955 30530
förnamn.efternamn@vm.fi