Tobaksaccisen

Tobaksskatten gäller cigarretter, cigarrer, cigariller och löstobak. Beskattningen av löstobak är indelad i två produktgrupper: finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt annan pip- och cigarrettobak. Tobaksskatt tas även ut på andra produkter som innehåller tobak och på cigarrettpapper. Beskattningen sker med stöd av lagen om tobaksaccis (1470/1994).

Tobaksskatten är en harmoniserad skatt. Europeiska unionens harmoniserade skattelagstiftning omfattar cigarretter, cigarrer och cigariller, finskuren tobak samt annan pip- och cigarrettobak. Andra produkter som innehåller tobak, samt cigarrettpapper omfattas inte av unionens lagstiftningsbehörighet, utan de är föremål för nationella punktskatter. Förpliktande bestämmelser om förenhetligad tobaksbeskattning ingår i direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror. Direktivet föreskriver om minimiskattenivåer, definitioner samt andra faktorer i anslutning till beskattningen och dess struktur.

Målet med tobaksskatten är att främja folkhälsan och generera intäkter

Tobaksskatten har både fiskala och hälsopolitiska mål. Cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter beskattas per enhet och enligt värde beräknat på detaljhandelspriset. Skatten på billiga cigarretter är en minimiaccis som endast baserar sig på antalet, om skatten per enhet och enligt värde inte överstiger minimiaccisbeloppet. Minimiaccisen är en viktig faktor när det gäller att uppnå tobaksskattens hälsopolitiska mål och minska t.ex. de ungas tobaksrökning. Vid ingången av år 2017 beskattas både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter.

Skatten per enhet är 49,50 euro per tusen cigaretter och skatten enligt värde 52 procent av detaljhandelspriset. I praktiken tillämpas skatten på tobaksaskar med 20 cigarretter som kostar mer än 6,70 euro. Billigare askar (produktgrupp 1A i accistabellen) beskattas med minimiaccisen, som är 223 euro per tusen cigaretter.

Produkt Produktgrupp Euro/enhet  Procent av detaljhandelspriset
Cigarretter 1. 49,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigarretter 1A. 223,00/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 34,0
Pip- och röktobak 3. 41,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4. 33,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4A. 135,50/kg
Cigarrettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
- nikotinfri 7A. 0,30/ml

Beloppet som tobaksskatten inbringar har ökat stadigt de senaste åren, främst till följd av skattehöjningar. År 2016 inbringade skatten 975 miljoner euro.

Lag om tobaksaccis (1470/1994)

Mera information om punktskatten på tobak (Skatteförvaltningen)

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.