Uppföljning av makroekonomin

Finansministeriets ekonomiska avdelning iakttar den ekonomiska utvecklingen ur makroekonomiskt perspektiv. Beredningen av regeringens ekonomiska politik hör till avdelningens viktigaste uppgifter. Avdelningen bedömer konsekvenserna av finanspolitiska åtgärder och lyfter fram den samhällsekonomiska aspekten vid beslutsfattandet. Avdelningen deltar också i beredningen av EU:s ekonomiska politik, samt i arbetet som utförs av byggbranschens strukturgrupp och delegationen för inkomst- och kostnadsutvecklingen.

 

Kontaktinformation

Finansråd
Mikko Spolander
02955 30006
Mikko.Spolander@vm.fi