Talous kuntaliitoksen arviointivaiheessa

Yhdistymisen toteutus- ja arviointivaiheessa kunnille aiheutuu toimintojen harmonisoinnista kustannuksia. Sen sijaan yhdistymisen taloudelliset hyödyt toteutuvat vasta pitkällä aikavälillä ja edellyttävät kunnilta välillä vaikeitakin päätöksiä.

Uuden kunnan talouden seurantaan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti alkuvaiheessa. Yhdistyneiden kuntien tieto- ja raportointijärjestelmien rakentamisessa sekä yhdistyneen kunnan taloushallinnon organisoinnissa voidaan kohdata haasteita etenkin monikuntaliitoksissa.

Moniulotteinen arviointi on tarpeen myös talouden näkökulmasta, koska tilastot eivät kerro muutoksen toteutumisesta riittävän kattavasti. Erityisesti johtopäätösten tekeminen kuntaliitoksen kannattavuuden näkökulmasta ovat hankalia, koska ei voida arvioida, miten yhdistyneet kunnat olisivat pärjänneet ilman yhdistymistä. Usein ensimmäisen valtuustokauden aikana rakenteita on myös uudistettu niin paljon, että menneeseen vertaaminen on hankalaa.