Talous kuntaliitoksen toteutusvaiheessa

Kuntien yhdistymisen toteutusvaiheessa talouden hallintaa toteutetaan selvitysvaiheen suunnitelmien mukaisesti. Yleensä yhdistymissopimuksessa pyritään varmistamaan kuntien vastuullinen taloudenhoito yhdistymistä edeltävänä aikana.

Talouden hallinta toteutusvaiheessa

Kuntien yhdistymisen toteutusvaiheessa talouden hallintaa toteutetaan selvitysvaiheen suunnitelmien mukaisesti. Yleensä yhdistymissopimuksessa pyritään varmistamaan kuntien vastuullinen taloudenhoito yhdistymistä edeltävänä aikana. Tähän voivat sisältyä esimerkiksi kirjaukset, joissa kunnat pidättäytyvät sovituissa henkilöstölisäyksissä eivätkä toteuta suuria investointeja ilman keskinäistä sopimista. Kustannuksia lisäämällä on pyritty turvaamaan palveluita ja elinvoimaisuutta oman kunnan alueella, mutta samalla aiheutetaan lisäkustannuksia uudelle kunnalle.

Yhdistymissopimuksessa on voitu myös asettaa tavoitteita yhdistyvien kuntien taloudenpidolle esimerkiksi alijäämän välttämiseksi.

Yhdistymispäätösten jälkeen kunta ei enää laadi omaa talousarviota ja -suunnitelmaa. Uuden kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisesta vastaa yhdistymishallitus. Lakkaavien kuntien oikeudet, luvat, omaisuus, velat sekä velvoitteet siirtyvät uudelle kunnalle yhdistymishetkellä. Tämä voi edellyttää omaisuusjärjestelyjä kuntien konsernirakenteissa sekä jopa konsernirakenteiden muutoksia yhdistymisen jälkeen tarkoituksenmukaisemmaksi.

Yhdistymisavustukset