Hyvä hallinto digitalisaatiossa - keskustelutilaisuus

Valtiovarainministeriö

Aika: to 24.11. klo 13.00– 16.00

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu strategisia linjauksia digitalisaatiosta. Tervetuloa seuraamaan hyvä hallinto digitalisaatiossa -keskustelutilaisuutta torstaina 24.11.2016 verkkolähetyksenä.

Alla tilaisuuden tarkempi ohjelma, linkki verkkolähetykseen sekä luonnos puheenvuorosta hyvän hallinnon ja kyvykkyyksien tärkeydestä digitalisaatiossa. Puheenvuorolla halutaan vahvistaa kokonaiskuvaa ja -tavoitetta hallinnon kehityksestä digitalisaatiossa sekä keskeisistä kyvykkyyksistä kompleksisessa ympäristössä. Varsinaiset toimenpiteet nousevat hallitusohjelmasta ja kunkin hallinnonalan omista strategisista tavoitteista.

Keskustelutilaisuuden verkkotallenne

Puheenvuoro hyvän hallinnon ja kyvykkyyksien tärkeydestä digitalisaatiossa -luonnos

Esitysmateriaalit (PowerPoint-muodossa)

Digitalisaation toimeenpano julkisessa hallinnossa: kokonaiskuva etenemisestä ja tavoitetila, Olli-Pekka Rissanen, erityisasiantuntija

Case Oulun kaupunki Byströmin nuorten palvelut, Kari-Pekka Kronqvist, Strategiapäällikkö, Oulun kaupunki

Case Luvat ja ilmoitukset, Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Yhtenäisesti palveleva julkinen hallinto, Johanna Nurmi

Avoimen, oman ja yhteisen tiedon hyödyntäminen, Jari Kallela

Julkinen hallinto palvelualustana, Pauli Kartano

Hyvä hallinto, strategiset tavoitteet ja uuden perustuslain henki, Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos

Ohjelma

Klo 13.00      Avaus, Anna-Maija Karjalainen, ICT-johtaja

Klo 13.05     Yllätysnumero

Klo 13.15     Digitalisaation toimeenpano julkisessa hallinnossa: kokonaiskuva etenemisestä ja tavoitetila. Tilaisuuden päätavoite on edistää virastojen ja kuntien sitoutumista prosessien uudistamiseen, Olli-Pekka Rissanen, erityisasiantuntija

 Case Oulun kaupunki Byströmin nuorten palvelut, Kari-Pekka Kronqvist,   Strategiapäällikkö, Oulun kaupunki

 Case Luvat ja ilmoitukset, Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Klo 14.25     Kahvitauko

Klo 14.40     Hyvä hallinto, strategiset tavoitteet ja uuden perustuslain henki. Haetaan yhteistä   ymmärrystä siitä, miten hyvä hallinto toteutuu erityisesti silloin, kun palveluja tarjotaan ja käytetään pääosin digitaalisesti, Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos

  Strategiset painopisteet: 

  Yhtenäisesti palveleva julkinen hallinto, Johanna Nurmi

  Avoimen, oman ja yhteisen tiedon hyödyntäminen, Jari Kallela

  Julkinen hallinto palvelualustana, Pauli Kartano

Klo 15.30   Paneeli, Kansalainen ja hyvä hallinto:

   Juulia Andersson, toiminnanjohtaja Enter Ry, Johanna Nurmi neuvotteleva virkamies, VM, Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, VM

 Klo 16.00     Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Asiantuntija Riikka Pellikka, riikka.pellikka@vm.fi, puh. 029 553 0458

 

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset Valtionhallinto Yliopistot ja korkeakoulut Yritykset