Sähköiset kokoukset ja päätöksenteko kunnissa

Valtiovarainministeriö

Aika: ma 22.5. klo 12.00– 15.00

Valtiovarainministeriö järjestää tilaisuuden kuntien sähköisistä kokouksista ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä

Tulevan valtuustokauden alusta 1.6.2017 ryhdytään soveltamaan kuntalain 12 lukua: päätöksenteko ja hallintomenettely, joka sisältää pykälät 98§ toimielimen päätöksentekotavat, 99§ sähköinen kokous sekä 100§ sähköinen päätöksentekomenettely.

Digikuntakokeilu järjestää 22.5.2017 klo 12-15.00 kunnille suunnatun tilaisuuden liittyen uuden kuntalain mukaiseen päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn.

Tilaisuudessa keskitytään sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn sekä kuullaan puheenvuoroja kunnista.

Tutustu ohjelmaan  ilmoittaudu tilaisuuteen 17.5 mennessä.

 

 

Kohderyhmät Kunnat